Bezpečnost potravin

Šumivá vína: klamání spotřebitele pokračuje!

Vydáno: 18. 12. 2002
Autor:

Tisková zpráva ČZPI poukazuje na nevyhovující kvalitu šumivých vín při kontrole (převážně) stánkových prodejců v předvánočním období.

Při nakupování perlivých a šumivých vín je potřeba být obezřetný!

Předvánoční trh je každoročně mimořádně zásoben nejrůznějšímu značkami vín a spotřebitelé více než jindy nakupují vína šumivá a perlivá.
V těchto dnech proto Česká zemědělská a potravinářská inspekce zkontrolovala aktuální předvánoční nabídku vín obecně označovaných jako vína s obsahem oxidu uhličitého. Inspektoři se zaměřili na jejich zdravotní nezávadnost, kvalitu a správné označování a při kontrole prodejců – stánkařů monitorovali také výskyt falsifikátů šumivých jakostních vín.
Výsledky kontroly nejsou nijak optimistické: ze  45 odebraných vzorků bylo 38 nevyhovujících: vína většinou neodpovídala jakostním a senzorickým požadavkům, byla velmi často nesprávně nebo neúplně označena a ve dvou případech byla prokázána také zdravotně závadná vína. Inspektoři objevili i jeden případ falšovaného šumivého vína.
I když kvalita i označování vín na českém trhu se obecně stále  lepší, předvánoční (a také předvelikonoční) období je výjimkou. Obchody a hlavně stánky jsou zaplaveny levnými perlivými a šumivými víny malých neznámých výrobců, která jdou, díky nízkým cenám, dobře na odbyt. Ne každý spotřebitel ví, jaký je rozdíl mezi jednotlivými druhy vín a ne každý vyhledává špičkovou kvalitu. Přesto – pokud chce Vánoce a Silvestr nebo Nový rok oslavit sklenkou skutečně dobrého šumivého vína – měl by si dobře prostudovat etikety na lahvi, kde by podle zákona měla být celá řada povinných údajů. Kromě označení výrobce vína je jedním z nejdůležitějších jeho správné zařazení.
Lidově se sice pro všechna vína „s bublinkami“ vžilo označení „sekt“ a často jsou tato vína vzájemně zaměňována, je však mezi nimi velký rozdíl. Zatímco u vín šumivých vzniká oxid uhličitý přirozeným procesem při kvašení, vína perlivá jsou jím sycena uměle. Rozdíl je také v kvalitě jednotlivých druhů šumivých a perlivých vín.
Šumivá vína mohou být vyráběna ve čtyřech druzích: víno šumivé, víno jakostní šumivé, sekt vinařské oblasti /jakostní víno vinařské oblasti/ a pěstitelský sekt. Vzájemně se tato vína liší kvalitou, podle obsahu alkoholu a přetlaku v lahvi.
Perlivá vína se vyrábějí z tuzemských stolních nebo jakostních vín sycením oxidem uhličitým a na etiketě nesmí být takové víno označeno jako šumivé.
Kromě sektů vinařské oblasti, pěstitelských sektů a jakostního vína šumivého nesmějí být ostatní šumivá ani perlivá vína slovem „sekt“ označována. V takovém případě jde o klamání spotřebitele.
A pro doplnění, označení „šampaňské víno“ je povoleno jen pro víno, vyrobené v oblasti Champagne ve Francii. Na etiketách jiných šumivých /a už vůbec ne perlivých!/ vín se uvádět nesmí.
Takže na závěr doporučení: i když zárukou kvality nemusí být vždy jen vyšší cena, doporučujeme vyhnout se nákupu extrémně levných vín na stáncích a raději si vybírat značky známých výrobců.
Daniela Kolejková,tisková mluvčí ČZPI