Bezpečnost potravin

Stupně convenience u potravin

Vydáno: 26. 8. 2004
Autor:

Definice konvenience a zatřiďování potravin a pokrmů do několika skupin podle míry úpravy, jakou vyžadují od spotřebitele (s uvedením termínů používaných v němčině a angličtině).

Stále roste podíl stravování mimo domov (v USA to činí 46 % všech nákladů za potraviny) a roste podíl hotových pokrmů využívaných v domácnosti (ve Velké Británii 43 %, v Německu 20 %, ve Francii 12 %). Mezi přípravou a konzumací jsou časové a vzdálenostní odstupy, které se s rozvojem trhu stále zvětšují. Proto musí být k přípravě pokrmů používána doplňková opatření, aby se zvýšila trvanlivost.
Mezi surovinou a hotovým pokrmem je řada stupňů zpracování, podle kterých lze z hlediska pohotovosti k přípravě a konzumaci potraviny a pokrmy roztřídit. Podle „New Oxford Dictionary“ je konvenience definována jako „záležitost přispívající k snadnému a nenamáhavému způsobu života“. „Konvenientní“ potravina je charakterizována jako „kompletní pokrm, který je komerčně zpracován tak, že vyžaduje minimum úprav u spotřebitele“.
Základním stupněm je zemědělský produkt, který musí být teprve nějak opracován, aby mohl být použit v kuchyni (obilí, zelenina, brambory, jateční půlky aj.).
Produkt ke kuchyňské úpravě (küchenfertig; ready for kitchen processing) je potravina, která před tepelným opracováním ještě potřebuje kuchyňskou úpravu (mouka, opraná zelenina, oprané tříděné brambory, dělené maso).
Produkt (polotovar) k tepelné úpravě (garfertig; ready to cook) je potravina, která může být bez dalšího přípravného kroku přímo tepelně upravena (těsta, sušené těstoviny, syrová zmrazená zelenina, loupané brambory, zmrazené pomfrity, obalované rybí prsty aj.)
Produkt tepelně upravený, připravený ke kombinaci s další složkou pokrmu (gegart, mischfertig; ready to mix) je produkt, z něhož lze přidáním další stejně připravené složky vytvořit pokrm vhodný ke konzumaci, aniž by bylo nutné vaření – většinou se jedná o instantní potraviny (instantní těstoviny, sušená bramborová kaše).
Hotový pokrm (nebo jeho složka) připravený k ohřevu (gegart, regenerierfertig; ready to heat, heat and eat) – může se jednat o jednotlivé složky pokrmu nebo kompletní pokrm (předvařené těstoviny, zmrazené hotové pečivo, zeleninové konzervy, konzervované jednotlivé složky hotových pokrmů.
Potravina nebo pokrm připravený ke konzumaci (verzehrfertig; ready to eat) – jedná se o potraviny určené k okamžité konzumaci ať za studena nebo zatepla (chléb, pečivo, uzeniny, teplé pokrmy s donáškou, i pokrmy v podnicích společného stravování).

Při výrobě konvenientních produktů platí: „čím vyšší je stupeň zpracování, tím menší je trvanlivost“. Při vyšších stupních úpravy jsou nutná doplňková opatření pro zvýšení trvanlivosti, což znamená zvýšení ceny. Jedná se o sušení, pasteraci, sterilaci, chlazení, zmrazování, uchovávání v řízené atmosféře, systém „sous vide“ apod.

Ernährung, 28, 2004, č. 6, s. 247-255