Bezpečnost potravin

Studie výskytu zárodků MAP

Vydáno: 16. 7. 2010
Autor:

Vládní výbor NACMCF (USA) označil chov skotu za hlavní zdroj přímé a nepřímé expozice spotřebitelů zárodky MAP.

Washington (aho) – Národní poradní výbor Spojených států pro mikrobiální kritéria u potravin (National Advisory Committee on Microbiological Criteria for Foods; NACMCF) se vyjádřil ke studii vypracované pro americké ministerstvo zemědělství označovanou jako „vládní publikace“. Studie si kladla za cíl zmapovat výskyt choroboplodných zárodků Mycobacterium avium paratuberculosis (MAP) v životním prostředí a v potravinářském řetězci a výslednou expozici organismu lidí.
 
Klíčové závěry studie:
  • Referenční metody jsou u MAP nedostačující, což může vést k podcenění nebo k nerozeznání rozšíření tohoto zárodku.
  • Je nutné vyvinout bezpečné průkazní metody životaschopných zárodků MAP aby bylo možné spolehlivě zjistit skutečný rozsah rozšíření MAP v potravinářském řetězci a v jiných zdrojích kontaminace.
  • Kromě odvětví chovu přežvýkavců byl výskyt zárodků MAP detekován jen zřídka, důvodem mohl být jak nízký výskyt tak také nespolehlivé průkazní metody.
  • Vzhledem k šíření MAP ve stádech skotu v USA může být jednou z expozičních cest u spotřebitelů sekané maso.
  • Zárodky MAP přežívají v exkrementech skotu, ve vodě a v půdě a jejich přítomnost byla prokázána také v organismu divoce žijících zvířat. MAP může prostřednictvím „odtoku“ z farem skotu proniknout do vody určené k zavlažování a kontaminovat ovoce a zeleninu (saláty, rajčata, ředkvičky).
  • Zda se zárodky MAP mohou dostat do organismu spotřebitelů pitnou vodou z veřejného vodovodního řadu bude vyžadovat další vědecké zkoumání.
  • Spotřebitelé se mohou dostat do kontaktu s MAP současně z různých zdrojů – potravin a životního prostředí. Četnost a rozsah expozice je ještě nutné objasnit.
  • Pokud byly zárodky MAP v chovu skotu „pod kontrolou“, byl maximálně eliminován zdroj infekce pro ostatní zvířata, potraviny a vodu. Jednou z možností kontaminace organismu člověka je konzumace mléka. V méně než 3 procentech pasterovaného mléka byla prokázána přítomnost životaschopných zárodků MAP. Díky dostatečné pasterizaci (o 4 – 7 log) je možné eliminovat zárodky MAP na maximální možnou míru.
Výbor nezaujal žádné stanovisko k vzájemnému vztahu mezi MAP a humánní Crohnovou chorobou. Tímto tématem se zabývá jiný výbor.
 
Zdroj:
NACMCF Executive Secretariat
Assessment of Food as a Source of Exposure to Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis (MAP)
J Food Prot., 2010, roč. 73, č. 7, s. 1357-97
 
US–Regierungskomitee: Rinderhaltung ist Hauptquelle für direkte und indirekte Exposition von Konsumenten mit MAP-Erreger