Bezpečnost potravin

Středoevropané budou na protipovodňové ochraně spolupracovat s EU

Vydáno: 7. 12. 2002
Autor:

mezinárodní spolupráce při povodních, odborná výměna, sjednocení databází, EK poskytne ČR 129 mil. eur

Do poloviny roku 2003 by měl být hotov plán společného postupu členských a některých kandidátských zemí EU v protipovodňové politice. O posílení mezinárodní spolupráce na tomto poli jednali v neděli v Budapešti předsedové vlád a ministři Maďarska, http://www.vlada.cz/, Polska, Slovenska, Rumunska, Německa, Rakouska a experti z Dánska a Finska. „Práci na společném dokumentu budou vést Dánové a Nizozemci,“ informoval dnes novináře ministr životního prostředí Libor Ambrozek.
Středoevropské země původně uvažovaly o společném postupu pouze mezi sebou, nakonec ale přistoupily na spolupráci s Evropskou komisí. „Nemá cenu rozmnožovat houštinu úmluv,“ komentoval Ambrozek výsledek jednání. Součástí příští spolupráce by mělo být sdílení předpovědí, společný postup při protipovodňové prevenci i případných záchranných pracích.
Český premiér Vladimír Špidla po skončení jednání označil iniciativu Budapešti v této oblasti za „velmi rozumnou“. „Zvládání povodní je závislé na dobré mezinárodní spolupráci. Důležitá je také odborná výměna, sjednocení databází, či takříkajíc sjednocení jazyka v tomto oboru, protože to se ukazuje jako velmi potřebné,“ poznamenal v neděli.
Čeští odborníci spolupracují s experty z okolních zemí už delší čas, zasedají například v komisích na ochranu jednotlivých evropských veletoků. „Připraven je povodňový plán Labe, nyní je aktualizován o zkušenosti z letošních záplav. Schválen bude příští týden obdobný akční plán pro Odru,“ řekl ČTK ředitel odboru ochrany vod Ambrozkova ministerstva Jaroslav Kinkor.
Po záplavách na Moravě v roce 1997 stát investoval do zlepšení předpovědí, Český hydrometeorologický ústav začal úžeji spolupracovat s evropskými institucemi předpovídajícími počasí. Poslední novinkou v této oblasti je dohoda s Rakušany a Němci, kteří by České republice měli dodávat informace o množství sněhu v příhraničních oblastech. Vylepšit by se tak měly odhady množství sněhu odtátého na území Česka.
Katastrofální povodně letos v létě postihly nejen Česko, ale i Německo, Rakousko a Francii. V polovině listopadu Evropská komise rozhodla o tom, že Česku poskytne 129 milionů eur (téměř čtyři miliardy korun) na odstranění škod. Peníze EU by měli dostat také Němci, Rakušané a Francouzi. Komise navrhla uvolnit finance z nově vzniklého evropského fondu solidarity. Předpokládá, že vlády budou mít peníze k dispozici do konce roku.
Soňa Remešová

e-mail: info@iceu.cz ;
http://www.evropska-unie.cz ;

ICEU-EkoList, 3.12.2002 (Mik)