Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Strategie výzkumu 2012-2016 do kategorie

Zemědělský a potravinářský výzkum > Zemědělský a potravinářský výzkum> Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv> Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv
Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality

Strategie výzkumu 2012-2016

Vydáno: 23.11.2011
Tisk článku
Autor: Převzato z Agronavigator.cz
Úřad EFSA dne 4. 11. 2011 zveřejnil svůj návrh na zaměření výzkumu v období 2012-2016. K připomínkování jsou vyzvány všechny zainteresované strany.

Výzkumné programy EFSA jsou stanovovány od r. 2002, kdy byl úřad založen. V minulých obdobích se výzkum zaměřoval především na vyhodnocování regulované produkce a na posuzování environmentálního rizika, ochranu před riziky a monitoring trhu.
Úřad EFSA zpracoval návrh Strategie výzkumu 2012-2016 (
EFSA Draft Science Strategy 2012-2016). Součástí je přehled oblastí, na které se výzkum zaměřuje.
Nová strategie výzkumu je zaměřena na 4 klíčové problematiky:
- další vývoj vědecké úrovně úřadu EFSA, jeho nezávislosti, otevřenosti, transparentnosti a citlivosti;
- optimalizace využívání evropské kapacity hodnocení rizik;
- vývoj a harmonizace metodik hodnocení rizik a zaměření na rizika související s potravinami;
- posílení vědecké základny pro hodnocení rizik a jejich monitoring.
Strategie musí navazovat na plán pro období 2009-2013 a musí projít procesem konzultací s vlastním pracovním týmem, s partnerskými evropskými institucemi, s národními úřady a s vědeckými výbory a poradním fórem EFSA.  Závěry z konzultací budou zpracovány do zprávy a v rámci možností zapracovány do revidovaného návrhu „Strategie“, který bude projednán na představenstvu EFSA tak, aby byla strategie přijata do konce roku 2011.

EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021