Bezpečnost potravin

Strategie Farm to Fork: EFSA poskytuje doporučení ke zlepšení welfare prasat ve farmovém chovu

Vydáno: 12. 8. 2022
Autor: KM EFSA

Vědecké stanovisko úřadu EFSA

Dne 10. srpna 2022 zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vědecké stanovisko k welfare prasat ve farmovém chovu; první z několika stanovisek týkajících se pohody zvířat, které budou poskytnuty v nadcházejícím roce v kontextu strategie Farm to Fork (F2F). Stanovisko poskytuje podrobné návrhy na zlepšení životních podmínek všech kategorií prasat ve farmovém chovu chovaných v příslušných systémech chovu používaných v Evropské unii.

Stanovisko popisuje celkem 16 důsledků pro dobré životní podmínky zvířat v různých systémech chovu posouzených odborníky úřadu EFSA jako vysoce relevantní vzhledem k jejich závažnosti, trvání a četnosti výskytu. Patří mezi ně především omezení pohybu, skupinový, tepelný nebo chladový stres a dlouhodobý hlad nebo žízeň. Související opatření na zvířatech (animal-based measures, ABM) a rizika související s pohodou zvířat jsou také ve stanovisku popsána, a to vždy pro každý popsaný (welfare) důsledek.

Stanovisko poskytuje opatření, která by měla být zavedena k prevenci nebo nápravě nebezpečí a ke zmírnění vysoce relevantních důsledků pro pohodu zvířat. Odborníci úřadu EFSA předkládají řadu podrobných doporučení, včetně návrhů na kvantitativní nebo kvalitativní kritéria potřebná k zodpovězení konkrétních otázek týkajících se dobrých životních podmínek farmových prasat, která byla chována v rámci evropské občanské iniciativy „End the Cage Age“. Mezi témata uvedená v doporučení týkajícím se okusování ocásků patří prostorová rezerva, obohacovací materiál, odstavení a praxe související se vzájemným mrzačením. Experti úřadu EFSA také navrhují, která opatření na zvířatech (ABM) by se mohla uvádět či shromažďovat na jatkách za účelem sledování úrovně welfare na prasečích farmách.

Posouzení se řídí metodickým pokynem, který se používá při hodnocení rizik pro dobré životní podmínky zvířat, včetně hospodářských zvířat a přepravy zvířat. Opírá se o vědecké důkazy a odborná stanoviska.

Uvedené stanovisko je první ze série vědeckých stanovisek o dobrých životních podmínkách zvířat chovaných pro hospodářské účely, které si vyžádala Evropská komise jako klíčovou součást své strategie F2F. Stanovisko poskytuje vědecký základ pro podporu legislativního návrhu Evropské komise, plánovaného na druhou polovinu roku 2023, a to v rámci revize legislativy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat.

Veřejná akce na téma dobrých životních podmínek zvířat
Úřad EFSA uspořádá dne 26. září 2022 veřejnou akci, na níž budou zveřejněny výsledky vědeckého stanoviska o dobrých životních podmínkách farmových prasat a nadcházející práce týkající se přepravy zvířat. Více informací naleznete na tomto odkazu.

Zdroj: EFSA

Foto: Shutterstock