Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Strategické cíle SVS v oblasti zdraví zvířat do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Strategické cíle SVS v oblasti zdraví zvířat

Vydáno: 31.7.2012
Tisk článku
Autor: SVS ČR
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 30. 7. 2012

Na webových stránkách Státní veterinární správy je nyní dostupná publikace „Zpráva o činnosti v oblasti ochrany zdraví zvířat v roce 2011“, ze které vyplývá, jaká je nákazová situace V ČR. Jsou zde uvedeny veškeré výsledky vyšetřování a monitoringu tak, jak stanoví Metodika kontroly zdraví zvířat.

Naše republika je uznána za zemi prostou celé řady nákaz hospodářských zvířat - brucelózy skotu, tuberkulózy skotu, enzootické leukózy skotu, brucelózy ovcí a koz, Aujeszkyho choroby prasat a vztekliny, to však neznamená, že je Státní veterinární správa nečinná a jsme spokojeni sami se sebou.

I nadále se podílíme na ozdravování od nebezpečných nákaz a snížení prevalence původců nebezpečných nákaz, pokračuje Národní ozdravovací programu od infekční rhinotracheitidy skotu (IBR), Národní program pro tlumení salmonel v chovech drůbeže, pokračuje monitoring BSE u skotu, klusavky u ovcí a koz, pokračuje vakcinační program a monitoring katarální horečky ovcí a monitoring aviární influenzy. BSE už nevnímáme jako aktuální roziko, ozdravovací program od IBR se chýlí ke konci a ani aviární influenza, zdá se, nehrozí.

Státní veterinární správa se pečlivě věnuje ochraně státního území před zavlečením aktuálně se vyskytujících nákaz v zemích EU nebo ve třetích zemích, jde zejména o slintavku a kulhavku, vzteklinu, katarální horečku ovcí, aviární influenzu, klasický mor prasat apod. Stále zdokonalujeme pohotovostní plány v případě podezření nebo výskytu nebezpečných nákaz, zajištujeme vzdělávání úředních veterinárních lékařů, soukromých veterinárních lékařů a chovatelské veřejnosti.

Zpráva informuje též o výsledcích kontrol biologické bezpečnosti v hospodářstvích zaměřené mj. na provádění povinných preventivních úkonů stanovených Metodikou kontroly zdraví zvířat. Jde zejména o zdravotní zkoušky prováděné ve vztahu k udržení statusu země prosté nákaz a k dodatečným garancím a vyšetření v rámci monitoringu a ozdravovacích programů. Součástí těchto kontrol jsou též administrativní kontroly pohotovostních plánů u chovatelů. V hospodářstvích jsou kontrolovány také dokumenty, které doprovázejí zvířata při jejich přesunech v rámci ČR a EU. Kontrolujeme též používání veterinárních léčivých přípravků v návaznosti na bezpečnost potravin. Je potřeba zmínit i kontroly u soukromých veterinárních lékařů, kteří provádějí úkony pro chovatele.

Lze jen zopakovat, že nákazová situace v ČR je příznivá, nicméně je třeba usilovat o udržení dosažených statusů a hledět do budoucnosti a umět počítat s případnými riziky.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.

Zdroj:  SVS ČR

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021