Bezpečnost potravin

Stoupající obavy z formaldehydu v aditivech

Vydáno: 2. 7. 2004
Autor:

Po zjištění vysoké hladiny formaldehydu v guarové gumě je požadováno vědecké posouzení procesu výroby této schválené přídatné látky.

Francouzská inspekce nedávno zjistila vysoké hladiny formaldehydu v guarové gumě (1150 mg/kg), a tak hledá vysvětlení této skutečnosti ve výrobním procesu.
Formaldehyd je považován za toxickou látku, která je schopna vyvolat rakovinu (u zvířat) a astmatické potíže při vdechování u citlivých osob. Podle Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny je formaldehyd pravděpodobným lidským karcinogenem, podle seznamu karcinogenních látek sestaveného v rámci hnutí „California’s Proposition 65“ je klasifikován jako karcinogen.
Guarová guma (E412) je stabilizátor a zahušťovadlo, které se běžně používá do omáček, zahušťovacích prostředků, pekařských směsí i do masných výrobků.
Francie se obrátila na Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat s žádostí o vědecké posouzení procesu výroby guarové gumy. Do doby rozhodnutí povoluje hladinu nejvýše 50 mg/kg. EK vznesla tento požadavek na úřad EFSA.
Zatím půjde do interního projednání v Komisi pracovní dokument o polycyklických aromatických uhlovodících.
Problémem je nedostatek analytických metod pro zjišťování použití potravinářských aditiv a aromat a nesprávné označování použitých složek.
EU Food Law, 2004, č. 170, s. 4