Bezpečnost potravin

Sterilizace pomocí urychlených elektronů

Vydáno: 22. 6. 2011
Autor: Mgr. Dana Koubová

Metoda, která používá k spolehlivé likvidaci patogenů na semenech nízkoenergetické elektrony, je v souvislosti s kontaminací potravin EHEC uvažována i k sterilizaci potravin.

V souvislosti s kontaminací potravin enterohemorrhagickou bakterií Escherichia coli (EHEC) si vědci z Fraunhoferova ústavu pro technologie elektronového paprsku a plazmatu (FEP) vzpomněli na metodu sterilizace semen, vyvinutou zde před několika lety. Podle FEP metoda používá k spolehlivé likvidaci choroboplodných zárodků (např. bakterií nebo hub) nízkoenergetické elektrony.

Díky speciální konstrukci se osivo separuje a elektrony působí na zrno popř. jeho slupku, přičemž nemají negativní vliv na klíčivost ani genom. Speciální kontrolní systém zaznamenává kvalitu, takže je zajištěn maximální účinek při optimální snášenlivosti rostlin. Jak zdůraznil FEP, díky fyzikální metodě se nevytváří rezistence patogenů jako při aplikaci antibiotik.

Kromě toho nejsou zapotřebí žádné chemikálie zatěžující životní prostředí a zdraví spotřebitelů. V Německu byla prokázána účinnost na mnoho různých druhů patogenů a v dlouholeté spolupráci s JKI (Julius Kühn-Institut) byla tato metoda potvrzena jako vhodná k ošetření osiva pro různé pěstitelské podmínky.

Kromě JKI doporučuje tuto metodu také Evropská a středozemní organizace pro ochranu rostlin (EPPO) jak pro konvenční, tak i ekologické zemědělství. Pro použití je již k dispozici mobilní systém s hodinovým výkonem až 30 tun osiva. Dosud bylo v Německu touto technologií ošetřeno 4 000 až 5 000 t osiva ročně.

„Ošetření osiva elektrony je technologicky zralé. Rozšíření využití metody na sterilizaci potravin je každopádně technologicky možné“, potvrzuje vedoucí pracovník FEP Frank-Holm Rögner. V oblasti potravin není ošetření urychlenými elektrony v Německu zatím povoleno. Aktuální studie EU však doložila, že urychlené elektrony nemají oproti konvenčním metodám sterilizace žádné negativní účinky na vlastnosti potravin.

http://www.topagrar.com/news/Acker-Wetter-News-Sterilisation-mit-Hilfe-von-beschleunigten-Elektronen-347253.html