Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Stav světových zdrojů půdy a vody pro výživu a zemědělství: Systémy v bodě zlomu (SOLAW 2021) do kategorie

Aktuality > Aktuality

Stav světových zdrojů půdy a vody pro výživu a zemědělství: Systémy v bodě zlomu (SOLAW 2021)

Vydáno: 23.2.2022
Tisk článku
Autor: MZe
Souhrnná zpráva Organizace pro výživu a zemědělství OSN

Souhrnný report FAO "Stav světových zdrojů půdy a vody pro výživu a zemědělství (SOLAW 2021)" upozorňuje na nadměrný tlak na půdní systémy a vodní zdroje, které se v současnosti dostávají na hranice své produktivity.

Dopady klimatických změn již nyní způsobují vyčerpávání půdy a vodních zdrojů, ztrátu biologické rozmanitosti, související degradaci, znečištění a nedostatek primárních přírodních zdrojů nad rámec dalších environmentálních důsledků vyplývajících z desetiletí jejich neudržitelného využívání.

Report FAO SOLAW 2021 navrhuje řešení, která se odklánějí od dosavadního přístupu a zdůrazňují nutnost uskutečnění nezbytné transformace globálních potravinových systémů i na politické úrovni. Uspokojování měnících se stravovacích návyků a zvyšující se poptávka po potravinách v návaznosti na růst světové populace zvyšuje tlak na světové zdroje vody a půdy. Zemědělství může přesto být velkým příslibem zmírnění těchto tlaků a poskytuje mnoho příležitostí, jak přispět k dosažení globálních cílů udržitelného rozvoje. Udržitelné zemědělské postupy vedou k úsporám vody, udržitelnému hospodaření s půdou, ochraně přírodních zdrojů a přínosům pro ekosystém.

SOLAW 2021 poskytuje aktualizaci dat a informací k této problematice a předkládá soubor doporučených reakcí a opatření, na která by měli příslušní experti a zákonodárci reagovat ve veřejném, soukromém a občanském sektoru ve snaze o přechod od degradace a zranitelnosti k udržitelnosti a odolnosti. Soubor opatření obsahuje například investice do vodního hospodářství a zapojení smart řešení včetně dostatečné dostupnosti kvalitních dat.

(FAO online 02/2022; UNCCD online 02/2022)

Ing. Martina Nádvorníková
Odbor zahraničně obchodní spolupráce, MZe

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Foto: Shutterstock

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021