Bezpečnost potravin

Státní veterinární ústavy v Praze a Olomouci v rámci cvičení měřily radioaktivitu ve stovkách vzorků potravin

Vydáno: 19. 10. 2023
Autor: SVS

Foto: SVS

Tisková zpráva – Státní veterinární ústavy (SVÚ) v Praze a V Olomouci se na přelomu letošního září a října zúčastnily zátěžových cvičení v jejichž rámci pracovníci ústavů změřili úroveň kontaminace radioaktivním zářením u bezmála tří stovek vzorků. Organizátorem obou cvičení byl Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB).

Prvního cvičení se koncem září zúčastnila laboratoř radiologie Státního veterinárního ústavu Praha (Referenční laboratoř pro stanovení radioaktivních látek v potravinových řetězcích).

Úkolem bylo v průběhu dvanácti hodin připravit, přesně zaevidovat a změřit co největší množství dodaných vzorků a výsledky odeslat do elektronického systému monitorování radiační situace,“ popsal ředitel SVÚ Praha Kamil Sedlák.

Do laboratoře SVÚ Praha byla v rámci cvičení doručena sada 229 vzorků reprezentujících komodity, které by při havarijním monitorování pravděpodobně do laboratoří přicházely. Jednalo se především o potraviny (zejména zeleninu) a vodu. Některé vzorky byly uměle kontaminovány. Devět pracovníků pražského SVÚ během dvanácti hodin práce v zostřeném režimu na příslušných analyzátorech zpracovalo a vyexportovalo všechny vzorky.

Do podobného cvičení se v minulém týdnu zapojil také SVÚ Olomouc.

Obdrželi jsme sadu 70 vzorků reprezentujících komodity, které by při havarijním monitorování pravděpodobně do laboratoří přicházely, některé vzorky byly uměle kontaminovány,“ popsal ředitel SVÚ Olomouc Jiří Bardoň. Pět pracovníků SVÚ během jedenácti hodin postupně zpracovalo a úspěšně vyexportovalo 66 vzorků. Tak jako v Praze i zde vše probíhalo v zostřeném režimu zohledňujícím nebezpečí radioaktivní kontaminace. Také v tomto případě byly některé vzorky uměle kontaminovány.

„Cvičení pořádaná Státním úřadem pro jadernou bezpečnost prověřují připravenost a kapacitní možnosti vybraných laboratoří, které umí měřit radioaktivitu, pro případ jaderné havárie,“ poznamenal ústřední ředitel Zbyněk Semerád.

V této souvislosti je zajímavé připomenout také skutečnosti, že v definovaných oblastech na území Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava platí již řadu let mimořádná veterinární opatření z důvodu kontaminace prasat divokých radionuklidy cesia po havárii reaktoru jaderné elektrárny v Černobylu. SVÚ Praha každoročně vyšetří stovky vzorků divočáků ulovených na výše zmíněném území. Pokud je nález nadlimitní, musí být maso zneškodněno a nesmí být konzumováno.

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS

Zdroj: SVS