Bezpečnost potravin

Stanovisko FDA k otázce obsahu furanu v potravinách

Vydáno: 14. 5. 2004
Autor:

S použitím nově vyvinutých metod stanovení furanu bylo v rámci nedávného výzkumu FDA zjištěno, že obsah tohoto potenciálního karcinogenu je v širokém spektru potravin mnohem nižší než bylo dosud uváděno.

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) vyvinul nové, citlivější metody stanovení obsahu furanu v potravinách. S použitím těchto nových testů bylo v rámci nedávného výzkumu zjištěno, že obsah potenciálního karcinogenu furanu je v širokém spektru potravin mnohem nižší než bylo dosud uváděno. „Furan“ je triviální název pro  1,4-epoxy-1,3-butadien, jinak označovaný také jako furfuran nebo oxol. Někdy bývá nesprávně zaměňován s termínem „furany“, používaným k označení některých sloučenin podobných dioxinu, nazývaných dibenzofurany, a dalších nepříbuzných sloučenin jako kupř. nitrofurany. Furan se používá v některých odvětvích chemického průmyslu a může se občas vyskytnout i v potravinách. Furan je bezbarvá, těkavá kapalina, považovaná Mezinárodním úřadem pro výzkum rakoviny za potenciálně karcinogenní. Přestože existuje několik verzí o způsobu tvorby furanu v potravinách, přesný mechanismus jeho vzniku není znám. Jedním z důležitých faktorů přispívajících k jeho tvorbě je zvýšená teplota, což bylo potvrzeno výzkumy FDA, které prokázaly, že furan se tvoří v řadě potravin, které procházejí tepelnou úpravou, včetně konzervovaných výrobků v nejrůznějších obalech (plechovky, sklenice), jako jsou polévky, omáčky, fazole, těstovinové pokrmy a dětská výživa. Vzhledem k tomu, že furan je těkavá látka, je určitá část pokračujícího výzkumu zaměřena rovněž na zjišťování, zda se hladina furanu snižuje při zahřívání příslušné potraviny v otevřených nádobách (kupř. při ohřívání před konzumací). Bylo zjištěno, že furan způsobuje rakovinu u zvířat vystavených působení vysokých dávek furanu. Riziko poškození zdraví u člověka při expozici malého množství furanu vyskytujícího se v potravinách není dosud zcela objasněno z důvodu obtížného stanovení skutečné hladiny přítomného furanu existujícími metodami. Podle předběžného hodnocení FDA je riziko poškození zdraví pro spotřebitele vystavené působení furanu z potravin hluboko pod předpokládanou hranicí. Práce na zdokonalení stanovení potenciálního rizika furanu na lidské zdraví pokračují. FDA i nadále doporučuje spotřebitelům konzumovat vyváženou stravu složenou z potravin nejrůznějších skupin, které mají nízký obsah saturovamých a trans tuků, jsou bohaté na cereální vlákninu, ovoce a zeleninu. Více informací na adrese  nebo zde

 

http://www.foodsafetytoday.com