Bezpečnost potravin

Stanovisko EFSA ke kvasinkám obohaceným kyselinou listovou

Vydáno: 10. 6. 2009
Autor:

EFSA nemá dostatek důkazů o bezpečnosti těchto kvasinek a biologické využitelnosti kyseliny listové z tohoto zdroje.

Panel pro potravinářská aditiva a nutriční zdroje přidávané do potravin Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA–ANS) obdržel od Evropské komise požadavek na posouzení bezpečnosti kvasinek obohacených kyselinou listovou, které by byly zdrojem kyseliny listové v doplňcích stravy.
Kvasinky obohacené kyselinou listovou se získávají kultivací specifikovaných kmenů Saccharomyces cerevisiae v přítomnosti kyseliny listové. Fermentace probíhá za specifikované teploty a tlaku po vymezený časový interval. Následuje zvýšení teploty, čímž se kvasinky usmrtí. Buněčná stěna kvasinek se enzymově rozruší, dojde k uvolnění obsahu a ten se následně suší rozprašováním.
Žadatel poskytl všeobecnou informaci o výrobním procesu, ale žádné podrobnosti o jednotlivých výrobních operacích. Uvádí, že kyselina listová představuje 1 % zdroje, zbývajících 99 % jsou enzymově rozrušené buňky obsahující hlavně sacharidy, bílkoviny a lipidy.
Žadatel poskytl také mikrobiologickou specifikaci, specifikace pro olovo, rtuť, kadmium a arzén však neposkytl.
Žadatel uvádí, že se kvasinky obohacené kyselinou listovou budou používat v množství 200–800 µg v kapsli nebo tabletě, v závislosti na výrobku tak dodají 100–200 µg kyseliny listové denně.
Údaje o biologické využitelnosti kyseliny listové z kvasinek obohacených kyselinou listovou a údaje o bezpečnosti zdroje nebyly poskytnuty.
 
Na základě předložené dokumentace EFSA–ANS konstatoval, že není schopen posoudit bezpečnost kvasinek obohacených kyselinou listovou, které by sloužily jako zdroj kyseliny listové v doplňcích stravy, ani biologickou využitelnost kyseliny listové z tohoto zdroje.
 
Zdroj: EFSA