Bezpečnost potravin

Stanovisko EFSA k fluoridům

Vydáno: 3. 9. 2005
Autor:

Vědecký panel EFSA neshledal důvod ke změně nejvyšší tolerovatelné denní dávky fluoridů.

Fluorid není esenciální z hlediska růstu a vývoje organismu, ale v množství 0,05 mg/kg hmotnosti denně prospívá zdravému chrupu (chrání sklovinu před působením kyselin a omezuje vznik kyselin z cukrů inhibicí bakteriálního metabolismu cukrů v ústech). Obsah fluoridů v těle není fyziologicky regulován, u dětí je absorbován do kostí asi z 90 %, u dospělých z 50 % a méně. Ostatní je vylučován ledvinami. Nadměrná dávka může mít negativní vliv, protože může dojít k zubní a kosterní fluoróze (zvyšuje se hustota zuboviny a kostí, ale také jejich křehkost a lámavost).

Nejsou tedy známy klinické případy deficitu fluoridů, ale nebezpečí hrozí z jejich nadbytku. Za přiměřenou dávku je podle doporučených hodnot D-A-CH (2000) považováno 3,1 až 3,8 mg/den. Panel EFSA považuje za horní denní tolerovatelné množství UL (Upper Limit) 0,08 až 0,12 mg/kg tělesné hmotnosti. U dětí od 1 do 8 let 0,1 mg/kg tělesné hmotnosti odpovídá 1,4 mg (u dětí od 1 do 3 let) resp. 2,2 mg denně (u dětí od 4 do 8 let). Vezme-li se UL 1,2, pak pro děti ve věku 9 až 14 let lze přijmout nejvýše 5 mg a nad 15 let 7 mg. Nebyly stanoveny UL pro kojence, protože příjem z mléka u kojených dětí je 2 – 40 μg/den a nebezpečí nehrozí ani při příjmu 0,25 mg/den. Pro průmyslově vyráběnou kojeneckou výživu doporučuje vědecký výbor pro potraviny SCF nejvýše 0,6 až 0,7 mg/l, což odpovídá 0,1 mg/kg tělesné hmotnosti. V případě sušené kojenecké výživy se obsah zvýší o fluoridy z použité vody (obsah fluoridů ve vodě by neměl překročit 0,7 mg/l).

Kromě pitné a minerální vody jsou dalšími zdroji fluoridů především ryby a mořské produkty, černý čaj, zubní pasta a další prostředky pro zubní hygienu, obohacená sůl a některé doplňky stravy.

Fluoridy jsou obsaženy ve všech vodách. V mořské vodě je obsaženo 1,2 až 1,5 mg/l, v některých francouzských minerálních vodách: St Yorre 8,9 mg/l, Sail les Bain 6,5 mg/l, Vichi Celestin 6,1 mg/l. Existují spodní vody s velmi vysokým obsahem fluoridů – asi 25 mg/l, v Tanzanii až 95 mg/l a Keni 2 800 mg/l.

V současné době podle směrnice 2003/40 v EU platí, že pokud voda obsahuje více než 1,5 mg fluoridu/l, musí být uvedeno varování před nadměrnou konzumací dětmi. V ČR je tento požadavek zapracován do vyhlášky 275/2004 Sb. o balených vodách. Pro pitnou vodu v ČR platí podle vyhlášky 252/2004 Sb. také limit 1,5 mg/l.

Závěry nového hodnocení rizik z fluoridů v minerálních vodách jsou obsaženy ve stanovisku panelu EFSA z února 2005.

Obsah fluoridů v pitné vodě konzumované dětmi od 1 do 8 let by neměl překročit 1 mg/l. Pokud má voda vysoký obsah fluoridů (25 mg/l), nemělo by dítě vypít denně více než 200 ml. Pokud má voda kolem 1 mg fluoridů/l, nehrozí ani u malých dětí nebezpečí, že by byla překročena hodnota UL.

 

EU Food Law, 2005, č. 220, s. 7