Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Stanovení přítomnosti lepku v bezlepkových potravinách do kategorie

Alergeny > Rizikové faktory - Archiv> Alergeny> Rizikové faktory - Archiv

Stanovení přítomnosti lepku v bezlepkových potravinách

Vydáno: 15.4.2011
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Porovnání výsledků získaných ELISA a PCR metodou.
Lepek je definován jako frakce pšeničných, žitných, ječných a ovesných bílkovin, která je nerozpustná ve vodě a 0,5M NaCl. Osoby s celiakií mají vážné zdravotní problémy po konzumaci již malého množství cereálií obsahujících lepek. Je proto nezbytné, aby potraviny byly správně značeny.
Podle platné legislativy ČR nesmí potraviny uváděné na trh jako bezlepkové obsahovat více než 100 mg lepku v kilogramu potraviny připravené ke konzumaci, což v praxi odpovídá 0,1 % pšenice (vyhláška č. 157/2008 Sb.).
K detekci přítomnosti nebo stanovení obsahu lepku se nejčastěji používají imunochemické metody, např. ELISA. Dalšími metodami užitečnými pro stanovení lepku jsou metody založené na elektroforéze, chromatografii nebo hmotnostní spektrometrii. Vhodnou alternativou těchto metod je metoda na bázi polymerázové řetězové reakce (PCR; analýza DNA příslušných cereálií). PCR metoda je citlivější než ELISA metody.
Ve Výzkumné ústavu potravinářském v Praze (VÚPP) optimalizovali PCR metodu pro stanovení pšenice, ječmene a žita a ověřili ji na vybraných vzorcích bezlepkových potravin, u kterých bylo pomocí ELISA metody zjištěno, že obsahují více než 1 mg gliadinu ve 100 g potraviny.
Přítomnost pšenice byla PCR metodou potvrzena ve všech analyzovaných potravinách. Porovnáním s výsledky získanými ELISA metodou byl spolehlivě verifikován detekční limit PCR metody, tj. 0,02 % pšenice.

Zdroj: Czech Journal of Food Science 29, 2011, č. 1, s. 45–50

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021