Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Stanovení nebezpečného výrobku: Hrnek smaltový, červený s bílými puntíky, 400 ml do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Stanovení nebezpečného výrobku: Hrnek smaltový, červený s bílými puntíky, 400 ml

Vydáno: 22.4.2020
Tisk článku
Autor: Ministerstvo zdravotnictví
Upozornění Ministerstva zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek: 

Hrnek smaltový, červený s bílými puntíky, 400 ml
údaje na dolepené etiketě:
HRNEK SMALT 400 ML, Art. No.:44010314DOT
EAN: 4824042068561(neexistuje)

Země původu/ výrobce: neuvedeni
Distributor/ Dovozce dle značení: U.T.C. spol. s.r.o., Goodman Jažlovice Logistics Centre, Zděbradská 94, 251 01 Říčany – Jažlovice CZ
Prodejce: Albert Česká republika s.r.o., Radlická 520/117, 158 00 Praha 5, IČO: 44012373 (provozovna: Hypermarket ALBERT, Palackého třída 2748, 530 02 Pardubice)

Popis: Jedná se o barevný (červený s bílými puntíky a s černým okrajem), smaltový hrnek o objemu cca 400 ml. Výrobek je ložen volně. Na spodní straně výrobku je dolepená papírová etiketa s údaji o názvu výrobku (HRNEK SMALT 400 ML) i ve více jazycích, artovém číslu (Art. NO.: 4401314DOT), neexistujícím EAN kódem, s texty s pokyny pro použití, údaji o dovozci a symbolu výrobku určeného pro styk s potravinami (symbol „pohárku a vidličky“), symbolu nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“) a dalšími symboly. Na základě provedených laboratorních zkoušek u tohoto výrobku firma současně stáhla z trhu výrobek z identického materiálu o objemu 1000 ml.

Odůvodnění: Z okraje pro pití se uvolňuje kadmium v množství od 2,91 ± 0,29 mg na předmět. Výrobek pro obsah tohoto prvku nesplňuje požadavky závazných předpisů, a to článku 3 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS, podle kterého musí být tyto materiály a předměty vyrobeny tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek použití neuvolňovaly své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Dále nebyly splněny požadavky § 19 odst. 1 ve spojení s oddílem 1 přílohy č. 9 bod 1.4 vyhlášky č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při pití z tohoto hrnku může docházet ke kontaminaci rtů a nápoje toxickým kovem − kadmiem a následně k jeho průniku do organismu člověka. Toxicita kadmia je vysoká a kadmium se dokáže hromadit v lidském organizmu, hlavně v ledvinách a játrech. Detoxikace je pomalá a hrozí nebezpečí chronických otrav.


Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021