Bezpečnost potravin

Stanovení methylrtuťnatých sloučenin v rybím mase metodou HPLC s UV detekcí

Vydáno: 19. 1. 2004
Autor:

Odborníci z Katedry chemie Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vyvinuli postup, který umožňuje stanovit CH3Hg skupiny v některých biologických materiálech, např. v rybím mase, s předpokládanou poměrně vysokou koncentrací methylrtuťnatých sloučenin.  Postup využívá běžného přístroje HPLC s UV/VIS detekcí.

Vysoká toxicita organických sloučenin rtuti vyskytujících se v přírodních materiálech včetně některých potravin vedla ke značnému zájmu o jejich stanovení. Nejvýznamnějšími organické sloučeniny rtuti s kterými se setkává toxikolog, jsou methylhydrargyrioderiváty obsahující skupinu CH3Hg. Pro stanovení CH3Hg skupiny v biologickém materiálu byla vypracována celá řada analytických postupů. Nejčastěji využívané metody obvykle zahrnují tři stupně. Prvním je uvolnění CH3Hg skupiny z vazby na proteiny, následuje pročištění a často i zakoncentrování analytu. Posledním stupněm je obvykle chromatografická analýza s vhodnou detekcí.  
Výsledky naznačují, že metoda vyvinutá odborníky z Jihočeské university je skutečně použitelná pro vyšší koncentrace CH3Hg skupin. Mez stanovitelnosti pro relativní interval spolehlivosti 0,1 (P = 0,9) pro podmínky analýzy je 1,3 mg/l. Metoda byla použita pro stanovení CH3Hg u 17 vzorků svaloviny ryb z několika lokalit ČR (Malše – vodní nádrž Římov – bolen dravý, okoun říční, Vltava – Klecany  – štika obecná, okoun říční, Labe – Štětí jelec tloušť) Ze 17 vzorků byl pouze v jednom případě zjištěn obsah Hg mírně pod určenou mezí stanovitelnosti. Metoda je pro uvedený typ materiálu použitelná. Lze ji také použít pro stanovení CH3Hg skupin ve svalovině mořských ryb, případně i v některých orgánech s nízkým obsahem tuku.
Chemické listy. 2003 97 (10) 1024-1026 (časopis je k dispozici v Knihovně ÚZPI)