Bezpečnost potravin

Stále se lepšící nákazové situace hospodářských i volně žijících zvířat

Vydáno: 16. 12. 2011
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 16. 12. 2011.

Loni touhle dobou

Loni touhle dobou jsme avizovali, jak budou probíhat kontroly zdraví zvířat a povinná vyšetřování. Hovořili jsme o úspoře peněz v důsledku stále se lepšící nákazové situace hospodářských i volně žijících zvířat. Ukázalo se, že šlo o správné kroky.

U drůbeže byla v reprodukčních chovech slepic ve vztahu k výskytu salmonel natolik příznivá nákazová situace, že letos mohla být vakcinace proti salmonelám pouze dobrovolná.

Díky tomu, že se u nás nevyskytuje klasický mor prasat a ubývá i zjištění protilátek proti tomuto onemocnění u černé zvěře, bylo možné vyšetřovat jen 25 % poražených zvířat. Toto rozhodnutí se ukázalo jako správné. Klasického moru prasat jsme stále prostí. U koní zanikla povinnost plošně vakcinovat proti chřipce, ovšem v případě „svodu“, tj. výstav, závodů apod., musí být kůň v imunitě i nadále.

Předloni se naposledy vakcinovaly lišky proti vzteklině, ČR je prostá této nákazy od roku 2004. Letos se vyšetřovaly jen 4 lišky na sto kilometrů čtverečních (ulovené i uhynulé).

Zajíci se vyšetřovali na brucelózu a tularemii jen na základě podezření, popřípadě podle požadavků monitoringu. To znamená 3 zajíci na sto kilometrů čtverečních a bude to zhruba 2 400 zajíců za rok. Opět se ukázalo, že šlo o správné rozhodnutí.

Pro příští rok je již Ministerstvem zemědělství schválena nová metodika kontroly zdraví zvířat, která má „stejného ducha“, jako byla ta v roce 2011, tj. reflektovat tuto dobrou nákazovou situaci.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.