Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Správné označování a uchovávání vajec do kategorie

Označování potravin > Označování potravin
Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Správné označování a uchovávání vajec

Vydáno: 30.3.2012
Tisk článku
Autor: SVS ČR
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 30. 3. 2012.

Předvelikonočně o vejcích

Význam Velikonoc by zajisté neměl být úžen jen na to, zda budou vejce či nebudou a bude-li dostatek těch bílých, která se dají lépe vymalovat. Velikonoce, to je přece konec zimy, jaro, znovuzrození, vzkříšení!

Ale budiž, tedy vejce… i to je téma, kterému se zejména v tomto období věnují kontrolní orgány Státní veterinární správy. Kontrolují zdravotní nezávadnost, ale i správné označování. A aby zákazník věděl, co všechny údaje na obalech i na samotných vejcích znamenají, uvádíme následující:

Na obalu musí být například uvedena jakostní třída vajec a to slovy třída A, neboli „čerstvá“. U vajec třídy A může být použit doplňující údaj o jakosti s označením „extra“ nebo „extra čerstvá“ na baleních obsahujících vejce třídy A do devátého dne po snášce. Vychází to z nařízení Komise EU č. 589/2008, článek 12. Dále zde musí být uvedeno číslo balírny či třídírny, a také hmotnostní skupina (XL, L, M, S, popřípadě „Vejce různých velikostí“), datum minimální trvanlivosti, údaj o podmínkách skladování a o způsobu chovu; na vnější nebo vnitřní straně obalu musí být vysvětlen také kód producenta, který je umístěn na vejci.

První číslo informuje, z jakého chovu vejce pochází. Je-li první jednička, pochází vejce od slepic chovaných ve volném výběhu, dvojka - z halového chovu, trojka z klecového a je-li první nula, tak jde o vejce z ekologického chovu. Další čísla a znaky na vejcích pak na základě nařízení EU č. 2002/4/ES jsou - kód státu a poslední číslo je registrační číslo hospodářství.

Vejce třídy A mají minimální dobu trvanlivosti do 28 dní po snášce. Na obalech vajec musí být tato skutečnost vyznačena. Vejce musejí být dodána zákazníkům nejpozději do 21 dnů po snášce. U vajec s označením „extra“ nebo „extra čerstvá“ musí být vyznačeno datum snášky a lhůta devíti dnů.

A ještě doplnění: Všechna čerstvá vejce se musejí uchovávat v teplotách od 5 °C do 18 °C. Vejce prodávaná v tržnici, na tržišti nebo do místní maloobchodní prodejny musejí být též označena stanoveným způsobem – kódem producenta. Za místní maloobchodní prodejnu se v této souvislosti považuje maloobchodní prodejna v obci, v níž prodejna sídlí, zpravidla nejblíže hospodářství chovatele. Označování vajec neplatí pro chovatele, kteří chovají méně než 50 nosnic.

Vzhledem k tomu, že vařená a barvená vejce jsou považována za vaječný výrobek nebo výrobek z vajec, stanovuje jejich minimální dobu trvanlivosti a podmínky skladování v souladu se zákonem o potravinách sám výrobce, který garantuje i jejich jakost a zdravotní nezávadnost po celou dobu minimální trvanlivosti. A na obalu musí být uvedeno identifikační označení výrobce.

Vejce dostatečně provařené a skladované při 5 až 10 °C je bez problémů použitelné zhruba deset dní. Vařená vejce jsou potravinou určenou k přímé spotřebě, jejíž obal (skořápka) je částečně prostupný pro různé nežádoucí mikroorganismy či plísně, které mohou při nevhodném uložení nepříznivě ovlivnit jejich zdravotní nezávadnost a zkrátit dobu minimální trvanlivosti. Tedy neuchovávat v pokojové teplotě!

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021