Bezpečnost potravin

Spotřebitelské poradenství může být díky internetu v každé obci

Vydáno: 20. 4. 2004
Autor:

Bezplatný přístup do spotřebitelské poradny mohou mít nyní díky internetu obyvatelé každé obce.

Bezplatný přístup do spotřebitelské poradny mohou mít nyní díky internetu obyvatelé každé obce. Sdružení obrany spotřebitelů České republiky připomnělo tuto možnost u příležitosti sedmého ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě, která právě v těchto dnech hledá způsoby, jak využit internet ku prospěchu občanů.
Většina starostů v ČR se snaží zajistit svým občanům co nejširší nabídku služeb, které napomohou řešení jejich každodenních problémů. Jednou z takových oblastí je i spotřebitelské poradenství, protože problém s nákupem a případně reklamací zboží či služeb může mít prakticky každý. Ne vždy však mají jednotlivé obce k dispozici příslušné odborníky, kteří mají čas řešit tyto otázky občanů.
Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS) díky dotační podpoře Ministerstva průmyslu a obchodu zajišťuje bezplatné poradenství pro spotřebitele i prostřednictvím internetu. Města, obce a další neziskové instituce jako např. knihovny, se mohou zaregistrovat a vytvořit partnerskou poradnu pro spotřebitele na stránkách http://www.partner.spotrebitele.info. Odkaz na poradnu pak mohou zveřejnit například na svých internetových stránkách či na své vývěsce v místě. Ve spolupráci s pracovníky obecního úřadu, místní knihovny apod., kteří dotaz od občana přijmou, vloží do systému a následně mu zprostředkují odpověď, se může bezplatné spotřebitelské poradenství stát dostupné občanům ze všech regionů.
„Ačkoliv naše SOS provozuje 17 osobních poraden v různých místech ČR, bude rozšiřování sítě nových kontaktních míst vždy finančně limitované. Proto jsme přišli s nabídkou partnerských poraden pro spotřebitele na internetu. Jsme rádi, že jejich užitečnost už rozpoznalo více než 50 měst, obcí a knihoven. Projevují tak skutečný zájem o své občany a návštěvníky,“ uvedl František Lobovský, předseda Republikového výboru SOS a dodal: „Hledáme samozřejmě i jiné formy možné spolupráce s obcemi, například při distribuci důležitých informací ke spotřebitelům. Řada obcí už odebírá tiskové zprávy SOS a varuje pak své občany před existujícími riziky na trhu.“

Bližší informace o všech možnostech spolupráce jsou na adrese http://www.partner.spotrebitele.info. Již sedmý ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě probíhá 29. a 30. března 2004 v Hradci Králové – viz http://www.isss.cz.

Kontakt:
Sdružení obrany spotřebitelů České republiky
tel.: 224 239 940, fax: 224 239 941
http://www.spotrebitele.info
sos@spotrebitele.info Ivana Picková, public relations
pickova@spotrebitele.info, 604 956 114
František Lobovský, předseda Republikového výboru
lobovsky@spotrebitele.info, 603 248 266
Sdružení obrany spotřebitelů České republiky, založené v roce 1993, je nezávislé a neziskové občanské sdružení hájící zájmy spotřebitelů. Provozuje svá Spotřebitelská informační centra v osmi krajích ČR, vydává  elektronický časopis Svět spotřebitelů  (http://www.spotrebitele.cz) i tištěný časopis Štít spotřebitele a realizuje řadu dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů. Je členem evropské spotřebitelské organizace BEUC i celosvětové Consumers International. Od září 2003 je signatářem Etického kodexu občanských spotřebitelských organizací; rejstřík signatářů je přístupný na adrese http://kodex.spotrebitele.info.

SOS, 19. 4. 2004