Bezpečnost potravin

Spotřeba vajec v EU

Vydáno: 29. 10. 2008
Autor:

Každý obyvatel EU v loňském roce v průměru zkonzumoval 13,6 kg vajec.

L P D – Vejce jsou ceněná jako chutná, kvalitní a cenově výhodná potravina ať už je konzumujeme vařená ke snídani, smažená jako malé občerstvení nebo je používáme jako přísadu na vaření. Průměrná spotřeba vajec v EU byla Ústředím pro tržní a cenové zpravodajství v Bonnu (ZMP) vyčíslena v roce 2007 na 13,6 kilogramu na jednoho obyvatele, uvedla tisková agentura Landvolk. V jednotlivých členských státech EU je ale obliba vajec velmi odlišná. Nejvyšší spotřeba vajec byla v uplynulém roce zaznamenána ve Španělsku a v Maďarsku: každý obyvatel v těchto zemích v průměru spořádal téměř 18 kg vaječné hmoty. Za nimi následovali Francouzi s 16 kg a Nizozemci se 13,9 kg. Každý občan Německa snědl 13,1 kg vajec, což v přepočtu odpovídá 210 kusům vajec. V Polsku dosáhla průměrná spotřeba vajec na jednoho obyvatele 13 kg, v Itálii 11,9 kg a každý Brit si pochutnal na 11 kg vajec. Nejmenší chuť na vajíčka měli v roce 2007 na severu a na jihu EU: jak ve Finsku, tak také v Portugalsku každý obyvatel zkonzumoval v průměru méně než 10 kg vajec.
 
Se spotřebou okolo 210 ks vajec jsou němečtí konzumenti pod průměrem EU, již mnoho let spotřeba kontinuálně klesá. V roce 1950 v průměru zkonzumoval každý obyvatel jen 130 vajec. V Západním Německu stoupala v 70. letech spotřeba vajec, v bývalé NDR se až do opětovného sjednocení obou částí dokonce vyšplhala až na rekordní hranici 300 kusů vajec na obyvatele. Díky změně stravovacích zvyklostí začala následně konzumace vajec kontinuálně klesat. Tradiční pokrmy jako míchaná vajíčka nebo omelety byly nahrazeny pizzou nebo fast foody. Současně se na poklesu spotřeby podílela i probíhající diskuse o zdraví škodlivém cholesterolu. V roce 1999 tak průměrná spotřeba klesla na 239 ks vajec, v roce 2000 na 223 a v roce 2005 to bylo již jenom 205 ks vajec.
 
V produkci vajec si Německo zachovává stabilně svoji pozici třetího největšího producenta v EU se 778 000 t vajec. Podstatně více vajec však dokáží vyprodukovat ve Španělsku (1,03 mil. t) a ve Francii (965 000 t).  Celkem členské státy EU vyprodukují ročně přibližně 7,24 mil. t vajec, čímž v průměru pokryjí spotřebu svého obyvatelstva; míra soběstačnosti ve výrobě vajec v EU je 101 %. S výjimkou Španělska, které dosahuje míru soběstačnosti ve výrobě vajec ve výši 113 %, nedokáží země EU poptávku ve vlastních zemích zcela pokrýt. Míra soběstačnosti ve výrobě vajec ve Francii je 86 % a v Německu 67 %. Německo zůstává setrvale největším importérem vajec v rámci EU.       
 
Jeder EU-Bürger verspeiste 13,6 kg Eier
[cit. 2008-10-23], www.animal-health-online.de