Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Spotřeba antimikrobik ve veterinární medicíně v EU v letech 2010 - 2018 do kategorie

Aktuality > Aktuality
Antimikrobiální rezistence

Spotřeba antimikrobik ve veterinární medicíně v EU v letech 2010 - 2018

Vydáno: 26.10.2020
Tisk článku
Autor: KM EFSA
Byla zveřejněna zpráva ESVAC za rok 2018

Sledování spotřeb veterinárních léčivých přípravků má v České republice dlouhodobou tradici. Počátky budování systému umožňujícího dlouhodobě a stabilně monitorovat prodeje veterinárních léčivých přípravků se datují od roku 2000, kdy Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) začal ve spolupráci s dotčenými subjekty shromažďovat potřebná data.

V souvislosti s aktuálností řešení problematiky rezistence k antimikrobikům narůstá zejména v poslední dekádě tlak nejen na sledování prodejů veterinárních antimikrobik, ale, což dokládá nový právní předpis - nařízení (EU) 6/2019 o veterinárních léčivých přípravcích, také tlak na sledování přesného používání koncovými uživateli.

U zvířat produkujících potraviny se jedná o sledování dat o používání veterinárních léčivých přípravků obsahujících antimikrobika na úrovni hospodářství. Také u zvířat v zájmovém chovu výše uvedená evropská legislativní norma ukládá do budoucna (2030) sledování přesného používání antimikrobik.

Zprávu o prodeji antimikrobik v 31 evropských státech v roce 2018, včetně sledování vývojových trendů od roku 2010 – 2018, najdete na webu Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA).

Informace o jednotlivých národních trendech v prodejích antimikrobik v letech 2010 – 2018 najdete také na webu EMA.

Zdroj: EMA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021