Bezpečnost potravin

Spolupráce ECDC a WHO

Vydáno: 26. 9. 2005
Autor:

Byla podepsána smlouva o spolupráci mezi Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC).

   Během schůzky v říjnu 2005 v Bukurešti podepsali ředitel WHO–regionální úřadovna pro Evropu a ředitelka ECDC první memorandum o porozumění. V memorandu se uvádí šest oblastí, ve kterých budou uvedené orgány spolupracovat. Jedna z těchto oblastí se týká onemocnění z potravin a vody, onemocnění původem v životním prostředí a zoonózy.

Příloha : Memorandum [pdf ; 74291 bytů]

ECDC (19. září 2005)