Bezpečnost potravin

Spolana protipovodňová opatření nezanedbala

Vydáno: 4. 2. 2003
Autor:

Unipetrol, Spolana nepodcenila přípravu na povodně a výrobu chloru včas odstavila, chyby v systému komunikace Spolany s okolím, zlepšení povodňových opatření, povodně, chybí náhrady škod způsobené chlorem

Chemička Spolana měla v době loňských záplav dostatečnou povodňovou ochranu na úroveň stoleté vody. Tvrdí to majitel Spolany, společnost Unipetrol na základě závěrů hloubkové prověrky, kterou si tato firma nechala zpracovat. Ze Spolany při loňských záplavách opakovaně unikl chlor. Okolní obce a ekologické organizace se dívají na chemičku s nedůvěrou, úniky a nedostatečné informování ze strany Spolany opakovaně kritizovaly.
Kritici Spolany také nevěří dosud zveřejněným seznamům uniklých jedovatých látek. Analýza tvrdí, že společnost nepodcenila přípravu na povodně a výrobu chlóru včas odstavila.
Analýza však našla chyby v systému komunikace Spolany s okolím. „Absence vnějšího havarijního plánu spolu s nedostatečnou koordinovaností mezi Spolanou, krizovým štábem Středočeského kraje, okresním krizovým štábem a obcemi v době záplav se negativně projevila v nervozitě zastupitelstev a představitelů obcí a způsobila i pochopitelnou podrážděnost občanů,“ řekl dnes mluvčí Unipetrolu Tomáš Zikmund.
Spolana podle této analýzy ohlásila úniky chloru včas a v souladu se zákony. Audit, jehož výsledky dnes Unipetrol zveřejnil, souhlasí i se způsoby registrace, skladování, zpracovávání a expedování chemických látek ve Spolaně.
Analýza rovněž uvádí, že kvůli opravovanému zařízení na výrobu chlornanu sodného firma nedokázala včas odsát chlor ze skladů. Při nástupu povodně pak nedokázala toto zařízení včas smontovat a uvést do provozu. „Nesladění schválené provozní a havarijní dokumentace spolu s katastrofickým průběhem povodně tak přispělo ke vzniku následné průmyslové havárie ve formě opakovaných úniků chloru ze skladu,“ řekl Zikmund.
Nedostatečné informace o haváriích v podniku vedly ke vzniku Svazku obcí ohrožených Spolanou. Spolek chce co nejvíce omezit škodlivý vliv chemické továrny na životní prostředí a požaduje co nejúplnější analýzu současného vlivu Spolany na okolní ekosystémy i včasné informace o dění v podniku.
Analýza Unipetrolu navrhuje i opatření, která mají zlepšit protipovodňová opatření. Firma chce také maximálně omezit vliv lidského faktoru na vznik nehod. „Kategorickým imperativem pro budoucnost společnosti se pak stane určení a především naplnění otevřené komunikační strategie společnosti ve vztahu k celé české společnosti a především k občanům žijícím v blízkosti výrobního areálu Spolany,“ prohlásil Zikmund.
Řada zemědělců a pěstitelů se však přes tato slova stále od Spolany nedočkala náhrady škod vzniklých úniky chloru.
Pavel Šubrt

e-mail: info@iceu.cz  
http://www.evropska-unie.cz

ICEU-EkoList, 3.2.2003