Bezpečnost potravin

Spojení mezi rakovinou a obezitou: sborník referátů z konference o rakovině

Vydáno: 3. 2. 2003
Autor:

V knihovně ÚZPI je k dispozici sborník z mezinárodní výzkumné konference věnované potravinám, výživě a rakovině, která se konala 11.–12. července 2002 v USA

Ve dnech 11.–12. července 2002 se konala ve Washingtonu D.C. mezinárodní výzkumná konference o potravinách, výživě a rakovině. Organizátory byly:
– Americký institut pro výzkum rakoviny (AICR) a
– Světová nadace pro výzkum rakoviny International (WCRF International).
Konference se zúčastnilo více než 400 delegátů z 21 různých zemí. Hlavním tématem konference byla nadváha jako vážný rizikový faktor určitých typů rakoviny. Konkrétní okruhy, o kterých se v plenární části diskutovalo, se týkaly zejména toho, jakou úlohu hraje nadváha ve výskytu rakoviny:
– prsu u postmenopauzálních žen,
– tlustého střeva,
– děložní sliznice,
– prostaty,
– ledvin,
– žlučníku.
Na konferenci zaznělo, že existuje stále více důkazů o tom, že fyzická aktivita snižuje riziko výskytu určitých typů rakovin a také pozitivně ovlivňuje detekci rakoviny, její rozšiřování, dále rehabilitaci a přežití po diagnóze. Nejnovější výsledky výzkumu DNA na modelech zvířat ukazují, že některé geny jsou ovlivňovány omezeným příjmem energie, což může přispět ke snížení vývoje nádorů.
Na konferenci se rovněž hovořilo o fytochemikáliích a fytoestrogenech. K přirozeným sloučeninám s antikancerogenními vlastnostmi patří známé antioxidanty: flavonoidy a rostlinné polyfenoly, např. resveratrol v červeném vínu a ve slupkách hroznů a epigallokatechin v zeleném čaji. Epigallokatechin 2-gallát chrání tím, že absorbuje UV záření, které způsobuje rakovinu kůže. Dále se hovořilo o antikancerogenních sloučeninách v česneku a o genisteinu – sójovém izoflavonu, který podporuje mechanismus, do kterého se zapojuje vitamin D, což může ovlivnit výskyt rakoviny tlustého střeva.
Další oblastí, o které se hovořilo, byly biologicky aktivní fytoestrogeny na bázi lignanů. Zatímco se fytoestrogeny na bázi izoflavonů nacházejí téměř výhradně v sójových výrobcích, prekurzory savčích lignanů (včetně enterolaktonu) se více vyskytují v rostlinných potravinách a mohou být proto důležitější v tzv. západních zemích. Studie provedené s humánními buněčnými liniemi ukázaly, že enterolakton má protinádorové účinky. Závěrečný příspěvek sekce o fytochemikáliích a fytoestrogenech se zabýval možností snížit prostřednictvím příjmu fytochemikálií ze stravy výskyt vybraných druhů rakovin.
AICR se zabývá výzkumem výživy u těch, kteří prodělali rakovinu, neboť tyto osoby mají specifické požadavky na stravu. Epidemiologické studie provedené Národním institutem pro rakovinu v USA (US NCI) ukazují, že strava s vysokým podílem ovoce a zeleniny zvyšuje pravděpodobnost přežití po diagnóze rakoviny prsu a klinické a epidemiologické důkazy naznačují, že obezita je negativním faktorem pro další období (negativní prognostický faktor).
V jednom z příspěvků se hovořilo o konzumaci n-3 mastných kyselin, které zpomalují nebo zastavují růst metastatických rakovinných buněk a u těch, kteří prodělali rakovinu, prodlužují život a zlepšují kvalitu života.
Hovořilo se také o PC-SPES, doplňku stravy na bázi několika bylin, který v USA užívá řada pacientů s rakovinou prostaty. Uvedený výrobek však musel být stažen z prodeje, neboť se zjistilo, že obsahuje řadu léků, které lze aplikovat pouze na předpis.
Samostatný blok přednášek byl věnován rakovině tlustého střeva. V nejnovějších studiích se konzumace červeného masa dává do souvislosti se zvýšením rizika rakoviny tlustého střeva a konečníku. V této souvislosti se vyšetřují různé procesy tepelného opracování masa, při kterých vznikají mutageny a karcinogeny. Studie zaměřené na heterocyklické aminy však nedocházejí ke stejným závěrům. V jiném příspěvku autor konstatoval, že rozhodujícím faktorem u rizika rakoviny tlustého střeva je expozice člověka endogenním a exogenním alkylačním činidlům.  Konzumace červeného a technologicky opracovaného masa se rovněž spojuje s rakovinou u dětí a s diabetem typu 2. Obecným závěrem je, že N-nitrososloučeniny  jsou příčinou rakoviny tlustého střeva.

AICR je členem globální sítě WCRF, která nabízí řadu vzdělávacích programů na pomoc těm, kteří chtějí snížit riziko rakoviny. Podporuje také novátorský výzkum v prevenci i léčbě rakoviny na celém světě.
Speciální číslo časopisu The Journal of Nutrition, 132, 2002, 11S je celé věnováno uvedené konferenci. Jsou zde publikovány vybrané příspěvky. Časopis je ve fondu knihovny ÚZPI.