Bezpečnost potravin

Speciální opatření v EU na dovoz para ořechů z Brazílie

Vydáno: 15. 7. 2003
Autor:

Mnohonásobně vyšší obsah aflatoxinů u para ořechů z Brazílie vedl k vydání speciálních podmínek na jejich dovoz do států EU.

Evropská komise zavádí speciální podmínky pro dovoz para ořechů z Brazílie, neboť se zjistilo, že obsahují vysoké hladiny aflatoxinů. Aflatoxiny jsou toxiny produkované plísněmi obsaženými u ořechů a je známo, že jsou karcinogenní.
Ve vzorcích para ořechů byly zjištěny hladiny aflatoxinů více než 100krát vyšší než je povolený maximální limit v EU. Úřad pro potraviny a veterinární záležitosti (Food and Veterinary Office, FVO) Evropské komise zjistil nedostatky při produkci i kontrole paraořechů v Brazílii. Paraořechy dovážené do EU tak nejsou chráněny před kontaminací aflatoxiny.
K nově nařízeným speciálním opatřením patří: certifikace všech dodávek brazilskými úřady, další kontrola kompetentními orgány členského státu, který ořechy dováží, stanovení míst pro vstup zásilek do EU a striktní podmínky pro vrácení nevyhovujících dodávek zpět do Brazílie. Od členských států se požaduje, aby čtvrtletně zveřejňovaly v rámci RASFF výsledky analytických zkoušek u paraořechů. Tato nová opatření se v květnu 2004 vyhodnotí.
europa.eu.int