Bezpečnost potravin

Španělsko zahájilo šetření kontaminace okurek EHEC

Vydáno: 27. 5. 2011
Autor: Ing. Dana Nehasilová

Španělské ministerstvo zdravotnictví zahájilo šetření, které by mělo objasnit příčinu kontaminace okurek enterohemoragickými E.coli.

Madrid/Berlín – Po prokázání EHEC patogenů v salátových okurkách ze Španělska se nyní hledá příčina jejich kontaminace.
Zárodky EHEC byly dosud prokázány ve čtyřech španělských okurkách. © Kadmy/Fotolia 
Španělské ministerstvo zdravotnictví zahájilo vyšetřování v souvislosti s prokázáním přítomnosti patogenních zárodků eneterohemoragických Escherichia coli v okurkách španělské provenience, jak sdělilo ve svém prohlášení ve čtvrtek pozdě večer v Madridu. Úřady v jihošpanělské Andalusii se spojily se dvěma zemědělskými podniky, z nichž pocházely okurky kontaminované EHEC. Jako nosiče EHEC byly identifikovány hygienickým institutem v Hamburku. Není však možné ani vyloučit, že ke znečištění okurek nemohlo dojít během manipulace a přípravy v Německu, uvedlo madridské ministerstvo. Aby mohl být učiněny přesné závěry, je nutné vyčkat na výsledky šetření. Oba zemědělské podniky se nacházejí v provinciích Málaga a Almería.  
EHEC-Erreger: Spanien leitet Untersuchung ein