Bezpečnost potravin

Španělsko netestuje ozářené potraviny

Vydáno: 13. 12. 2003
Autor:

Podle zjištění Potravinového a veterinárního úřadu EU nemá Španělsko zařízení, kterým by zjistilo, zda potravina byla ozářena.

Podle zjištění Potravinového a veterinárního úřadu (FVE) EU, který se zaměřil na kontrolu 3-MCPD, mykotoxinů a ozářených potravin, nemá Španělsko zařízení, kterým by zjistilo, zda potravina byla ozářena. Nelze tedy zjišťovat ozáření ani u potravin na trhu ani na vstupních místech při dovozu, a proto neexistují údaje o množství dovážených ozářených potravin. (Ve Španělsku není povoleno ozařování žádných potravin).
Španělsko bylo vyzváno k nápravě, protože legislativa EU vyžaduje kontroly potravin, u kterých se dá očekávat, že by mohly být ozářeny.
EU Food Law, 2003, č. 144, s. 7