Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Souhrnná zpráva o výskytu TSEs v EU do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality

Souhrnná zpráva o výskytu TSEs v EU

Vydáno: 5.12.2018
Tisk článku
Autor: KM EFSA
Úřad EFSA vydal souhrnnou zprávu o výskytu TSEs v EU za rok 2017.


Foto: Shutterstock

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vydal třetí souhrnnou zprávu o monitorování přenosných spongiformních encefalopatií (TSEs) v EU. Zpráva poskytuje výsledky z údajů shromážděných všemi členskými státy EU, Islandem, Norskem a Švýcarskem za rok 2017.

Hlavní zjištění zprávy za rok 2017:

• V roce 2017 nebyly v EU hlášeny žádné případy klasické BSE u skotu (z 1 317 714 testovaných zvířat). Bylo hlášeno 6 případů atypické BSE.

• U ovcí bylo zaznamenáno 933 případů klusavky (z 314 547 testovaných zvířat) a u koz 567 případů (z 117 268 testovaných zvířat) v EU.

• U žádného z 3585 testovaných jelenovitých (např. sobů a losů) nebyl hlášen v EU žádný případ  chronického chřadnutí jelenovitých (CWD). Ale v Norsku bylo hlášeno 11 případů CWD: devět u divokých sobů, jeden u losa a poprvé jeden případ u jelena evropského.Co jsou TSEs?
Přenosné spongiformní encefalopatie (TSEs, transmissible spongiform encephalopathies) jsou skupinou onemocnění, která postihují mozek a nervový systém lidí a zvířat. Do této skupiny patří bovinní spongiformní encefalopatie (BSE), klusavka ovcí (scrapie) a chronické chřadnutí jelenovitých (CWD, chronic wasting disease). S výjimkou klasické BSE neexistují žádné vědecké důkazy o přenosu TSEs na člověka.

 


 

Zdroj: EFSA

Související termíny

Ze slovníku Bezpečnost potravin A-Z portálu Bezpečnosti Potravin (klikněte pro zobrazení termínů):
BSE

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021