Bezpečnost potravin

Souboj o limit kadmia v kakau

Vydáno: 24. 5. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

Equador a EU se přou o extrémně nízký limit pro kadmium v kakau navržený úřadem EFSA. Opatření má snížit příliš vysoký celkový příjem kadmia potravinami.

Equador se brání nízkým limitům, které nemůže plnit vzhledem k vysokému přirozenému obsahu kadmia ve vulkanických půdách. Pokud bude EU na svém stanovisku trvat, utrpí producenti kakaa. Pokud Equador uspěje, může ovlivnit limity WTO.
Pro Equador je kakao zásadní komoditou. Je sedmým největším světovým producentem kakaa a patří na světovou špičku z hlediska jemnosti a aroma kakaa vhodného pro luxusní čokolády. Kakao se pěstuje na více než 500 000 ha této hornaté země. Podle International Cocoa Organisation (ICCO) bylo odtud v hospodářském roce 2009-2010 exportováno 160 tis. t. (Největšími producenty jsou však africké země.)
Evropský trh je pro Equador nanejvýš významný, tvoří asi 56 % celkové produkce země (900 tis. t). Hlavní spotřeba je v Nizozemí, Francii a Belgii.

Hodnocení rizika úřadem EFSA

Limit pro kadmium v kakau byl navržen po analýze provedené úřadem EFSA, z níž vyplynulo, že příjem kadmia potravinami je nadměrný. Vysoký obsah je v obilovinách, sóje, olejninách, listové a kořenové zelenině, škrobnatých hlízách, kakau, houbách, mořských korýších a měkkýších a řasách. U celé řady produktů (např. olejnin a kakaových výrobků) by měly být limity zavedeny nově (viz nařízení 1881/2006/ES)
.
Těžko popřít, že opakovaný příjem kadmia znamená vážné riziko pro poškození jater, ledvin a pro rozvoj rakoviny. Méně jednoznačné je však stanovení bezpečné hladiny příjmu.
V r. 2009 navrhl panel CONTAM úřadu EFSA tolerovatelný týdenní příjem (TWI) 2,5 μg/kg tělesné hmotnosti, avšak Společný výbor expertů pro potravinová aditiva (FAO/WHO) – JECFA považuje za přijatelnou dvojnásobnou hodnotu, tj. 5,8 μg/kg t.hm.
Evropou navrhovaný limit pro kadmium v kakau je mezi 0,3 a 0,5 mg/kg výrobku, k čemuž se údajně dospělo ve spolupráci s některými producenty jako k limitu ALARA („as low as reasonably achievable“) – tzn. „co nejnižší reálně dosažitelný“.
Rozporuplné názory
Equador je však ve svém odporu proti nízkému limitu podporován i ostatními středo- a jihoamerickými státy.
Max Rubner Institute odhaduje průměrný příjem kadmia na 58 % hodnoty TWI navržené EFSA, přičemž některé skupiny – konzumenti velkého množství zeleniny a obilovin dosahují 94 % TWI.
Podle mnoha průmyslových asociací včetně European Cocoa Association (ECA) a Caobisco (Evropská asociace pro čokoládu, cukrovinky a jemné pečivo), není nejlepším řešením násilné zavedení extrémních omezení právě u minoritní složky stravy, jakou je kakao.
Příliš nízký limit by dopadl i na výrobce čokolády, a sice především ty, kteří vyrábějí produkty s vysokým podílem jemného a aromatického kakaa.
Na druhé straně je snižování příjmu kadmia nutností, a za tím účelem jsou prováděny výzkumy rostlinných odrůd se sníženým příjmem kadmia z půdy, výzkumy alternativ hnojení, změn pěstebních oblastí, změn používaných zdrojů vody.
Závěr
Země produkující kakao potřebují dostatečně dlouhou lhůtu pro splnění zpřísněných požadavků. Ale je třeba uvést, že ani návrh limitu není dosud legislativně projednán, probíhá „technická“ diskuse. Rozhodnutí by mohlo být vydáno nejdříve koncem roku 2012.
Confectionery Production, 78, 2012, č. 2, s. 10-11
Objednávka kopie článku
 
Související informace: