Bezpečnost potravin

Sójová omáčka stažena s trhu

Vydáno: 25. 9. 2004
Autor:

Při monitoringu prováděném SZPI byla zjištěna jen jedna sójová omáčka s výrazně nadlimitním obsahem 3-MCPD. Výrobek musí být stažen z trhu a jsou učiněna opatření, která zabrání opakování.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) kontrolovala tekutá ochucovadla – sójové omáčky, zda neobsahují nadlimitní množství látky 3-MCPD (3-monochlorpropan-1,2-diol).
Z analýz vyplynulo, že pouze jeden ze 12 odebraných vzorků obsahuje nedovolené množství 3-MCPD. Výrobek nabízený pod názvem Sójová omáčka tekuté ochucovadlo (balení 200 ml, datum minimální trvanlivosti 30/05/2006) obsahoval 38,7 mg/kg 3-MCPD, zatímco příslušná vyhláška určuje limitní množství 0,02 mg/kg. Byl vyrobený ve Vietnamu a do ČR jej dovezla společnost Tralyco, spol.s.r.o., Praha.
Inspekce dovozci uložila, aby zajistil stažení výrobku z tržní sítě, má rovněž zakázáno jakkoli s kontaminovanými omáčkami bez vědomí SZPI manipulovat a o každé nové dodávce tohoto výrobku musí inspekci informovat. K tomu, aby i nově dodané sójové omáčky stejné značky a původu mohl uvést na trh, musí SZPI doložit výsledky analýz z akreditované laboratoře.
Informace o nálezu byla odeslána jako tzv. non-alert notifikace do Rapid Alert Systemu for Food and Feed (RASFF – Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva).
Podrobnosti k tomuto tématu najdete na internetových stánkách inspekce na stránkách SZPI.

EU Food Law, 2004, č. 179, s. 12
http://www.szpi.gov.cz/