Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Snížení využitelnosti metylrtuti z ryb do kategorie

Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv
Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv > Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv> Potravinářství - Archiv
Aktuality > Aktuality

Snížení využitelnosti metylrtuti z ryb

Vydáno: 14.2.2012
Tisk článku
Autor: Ing. Irena Suková
Dušením, grilováním či fritováním ryb, a také současnou konzumací zeleného čaje se biovyužitelnost snižuje. Neosvědčil se však přídavek sirné sloučeniny DMSA, který měl vytvořit s metylrtutí nevyužitelný komplex.
Monometylrtuť je 100krát toxičtější než anorganická rtuť. Vzniká mikrobiálním působením na kovovou rtuť v moři a dostává se prostřednictvím ryb do potravního řetězce. Organické sloučeniny rtuti jsou jako látky rozpustné v tucích z velké části v trávicím traktu resorbovány a rovnoměrně se rozprostírají v organismu. Jsou schopny prostupovat bariérami z krve do mozku a do placenty a ovlivňovat nervový systém. Statisticky je doloženo, že zvýšený příjem rtuti před nebo během těhotenství souvisí s vývojovými poruchami.
V článku „Faktory ovlivňující biologickou dostupnost metylrtuti v několika druzích mořských ryb“ (Factors affecting the bioaccessibility of methylmercury in several marine fish species: J. Agric. Fopod Chem, 59, 2011, č. 13, s. 7155-7162) je posuzováno zdravotní riziko z metylrtuti konzumované prostřednictvím ryb. Pro posouzení rizika je zásadní biologická využitelnost toxické látky. Při výzkumu prováděném v čínském Výzkumném ústavu ochrany mořského prostředí společně s univerzitami Xiamen a Hong Kong byla zjišťována biologická využitelnost metylrtuti a postupy, které mohou vést k jejímu snížení. U analyzovaných ryb (Siganus – králíčkovec a Epinephelus – kanic) byla zjištěna využitelnost v rozmezí 16 – 68 %.
Metylrtuť se vyznačuje značnou afinitou k sirným sloučeninám, a proto se v rybách vyskytuje převážně ve formě komplexu s cysteinem. Zvažuje se, že sklon ke slučování se sirnými sloučeninami by se mohl využít ke snížení toxicity (např. přídavek kyseliny meso-dimerkaptojantarové (dimerkaptosuccininic acid, DMSA).
Při pokusech se prokázala možnost snížení využitelnosti metylrtuti lidským organismem vlivem dušení, grilování, fritování ryb, a také současnou konzumací zeleného čaje (účinek sekundárních flavonoidů). Naopak se proti využitelnosti metylrtuti neosvědčil přídavek meso-DMSA, došlo k výraznému zvýšení. Biovyužitelnost nezávisela na celkovém obsahu metylrtuti, ani na formě konzumace (ve formě ryb nebo čistého roztoku). Jako důležité se ukázalo rozdělení metylrtuti v různých částech buňky.

Změny biovyužitelnosti metylrtuti v závislosti na použitém opatření (±%)
Ošetření
Siganus
Epinephelus
Dušení, grilování, fritování
- 29 až 77
- 75 až 96
Současná konzumace zeleného čaje
- 72
- 74
Přídavek meso-DMSA
+ 39 až 108
+ 45 až 76

Dtsch. Lebensmittel Rdsch., 107, 2011, č. 9, s. 429
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021