Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Směsi chemických látek: pomozte nám definovat "MixTox" ještě před zahájením projektu do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Sběr dat a veřejné konzultace > Sběr dat a veřejné konzultace
Aktuality > Aktuality

Směsi chemických látek: pomozte nám definovat "MixTox" ještě před zahájením projektu

Vydáno: 31.10.2016
Tisk článku
Autor: KM EFSA
Veřejná konzultace k definování činnosti EFSA při posuzování koktejlového efektu chemických látekLidé, zvířata a životní prostředí mohou být vystaveni působení mnoha chemických látek z různých zdrojů. EFSA spouští průlomovou iniciativu s návrhem metod k provádění hodnocení rizika pro tento složitý problém. EFSA vyzývá zúčastněné strany z oblasti vědy a občanské společnosti v Evropě i mimo ni, aby pomohly formovat tento projekt předtím, než začne. 

Vědci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin již začali vyvíjet nové přístupy k hodnocení rizik pro člověka i životní prostředí v důsledku expozice mnoha chemickým látkám v potravním řetězci: směsím chemických látek a jejich koktejlovému efektu; a to na základě nedávných mezinárodních výzkumů a předchozí činnosti EFSA v oblasti pesticidů a kontaminantů. 

EFSA již nyní vyvíjí metody pro hodnocení kombinované toxicity pro skupiny pesticidů a kontaminantů a pro sloučeniny s vícenásobnými zdroji expozice. 

Co je „MixTox“?
Vědecký výbor EFSA položil základy právě tohoto víceletého projektu nazvaného „MixTox“ zřízením pracovní skupiny pro vytvoření pokynů, jejichž cílem je harmonizace metodik pro hodnocení lidských a ekologických rizik vyplývajících z expozice mnoha různým chemikáliím. EFSA rovněž vyvíjí nové vědecké nástroje pro modelování kombinované toxicity prostřednictvím společných výzkumných projektů s několika institucemi.

Co jsme již uskutečnili?
Tento vývoj navazuje na několikaleté přípravné práce ze strany úřadu EFSA a jeho evropských a mezinárodních partnerů. V roce 2013 zahájil EFSA metodiku pro skupinové kumulativní hodnocení pesticidů a dokončil přezkum mezinárodních struktur, které se zabývají hodnocením rizika pro lidské zdraví při kombinovaném působení různých chemikálií. V roce 2015 uspořádal EFSA vědecké kolokvium věnující se tomuto tématu za přítomnosti špičkových odborníků z celého světa. Sběr údajů o kombinované toxicitě různých chemikálií na zdraví zvířat a posuzování ekologických rizik byl dokončen a další analýza nyní probíhá (více informací zde).

Tato veřejná konzultace o rozsahu této práce si klade za cíl shromáždit Vaše počáteční postřehy a perspektivy k navrhovanému přístupu EFSA. Rádi bychom se touto cestou také dozvěděli o jakýchkoli podobných plánech nebo probíhajících iniciativách, které by nám umožnily pracovat na dosažení společného cíle.

Vyjádřete nyní svůj názor!
Dosažení tohoto cíle bude trvat několik let od sběru dat, k rozvoji nástrojů a propojení vědecké odbornosti a regulačních úřadů v Evropě i mimo ni. Proto vyzýváme vědce, vědecké poradní orgány i celou občanskou veřejnost k podpoře a přispění k tomuto projektu již nyní.

Prosíme o Vaše písemné připomínky do 30. listopadu 2016.

Pomozte nám tvořit tento projekt ještě předtím, než začne!

Více informací o této veřejné konzultaci naleznete na webu EFSA:

 

Zdroj: EFSA Public consultation on the terms of reference of the Scientific Committee Working Group on “Harmonisation of risk assessment methodologies for human health and ecological risk assessment of combined exposure to multiple chemicals”

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021