Bezpečnost potravin

Směrnice EU o vedlejších produktech živočišného původu

Vydáno: 11. 7. 2003
Autor:

V EU byla 3. října 2002 přijata Směrnice EC No. 1774/2002 o vedlejších produktech živočišného původu.

V EU byla 3. října 2002 přijata Směrnice EC No. 1774/2002 o vedlejších produktech živočišného původu, která uvádí přísná pravidla pro získávání, transport, skladování, manipulaci, zpracování a užití nebo prodej veškerých vedlejších produktů živočišného původu. Tato pravidla plati v EU od 1. května 2003.
Článek 2 Směrnice No 1774/2002 definuje vedlejší živočišné  produkty jako část nebo produkt jatečného těla, nebo materiál živočišného původu, který není určen pro lidskou spotřebu.
Použití určitých živočišných vedlejších produktů ve výživě zvířat může podpořit šíření BSE a  dalších nemocí, případně problémy spojené s chemickou kontaminací např. dioxiny. Vedlejší živočišné produkty mohou ohrozit nebo zničit lidské zdraví.
EU již podnikla kroky týkající se  vysoce rizikového specifického materiálu (z důvodů šíření BSE) a považuje za důležité zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví.
Směrnice se týká kalů z odpadních vod z jatek, specifického rizikového materiálu,  zpracování některých vedlejších produktů na krmivo pro domácí mazlíčky, zákazu zkrmování vedlejších produktů přežvýkavců přežvýkavcům a také nepřežvýkavcům, dovozů ze třetích zemí, zjistitelnosti původu krmných komponent, zákazu zkrmování zbytků z veřejného stravování.  
Feed Tech, 7, 2003, č. 2, s. 26-27