Bezpečnost potravin

Složení éterických olejů skořice a biologické účinky

Vydáno: 2. 11. 2011
Autor: Ing. I. Suková

Je uveden přehled o složení těkavých látek z různých částí stromu Cinnamomum zeylanicum, a dále přehled o antioxidačních, antidiabetických, antimikrobiálních účincích.

 

Skořicovník (Cinnamomum) zahrnuje stovky druhů, které jsou rozšířené především v Asii a Austrálii. Cinnamomum zeylanicum je strom původně pocházející ze Sri Lanky využívaný pro kůru a éterické oleje z listů. Je to významná plodina s širokým použitím pro aromatizaci potravin a nápojů, pro kosmetiku a medicínu. Citovaná studie se zabývá souhrnem výsledků analýzy esenciálních olejů z kůry, listů, plodů, kůry kořenů, květů a poupat, které byly získávány pomocí plynové chromatografie v kombinaci s hmotovou spektrometrií. Bylo identifikováno více než 80 látek. Hlavní složkou oleje z listů je eugenol, hlavními složkami esenciálního oleje z kůry kmene je skořicový aldehyd (trans-cinnamaldehyd), z kůry kořenů kamfor, v plodech, květech a poupatech převažuje etylester kyseliny trans-skořicové (trans-cinnamyl acetat). Tyto látky vykazují antioxidační, antimikrobiální a antidiabetické aktivity. Kůra a plody obsahují proantokyanidin s jednotkami bis-flavan-3-ol vázanými dvojnou vazbou.


Obsah citované přehledové studie:

   Druhy skoricovníků vyskytující se ve světě (především C. zeylanicum, C. cassia, C. amphora, C. lignea, C. burmannii, C. tamala, C. cordatum)

   Izolace, identifikace a kvantifikace éterických olejů (destilace, superkritická extrakce)

   Eugenol

   Aldehyd kyseliny skořicové

   e-cinnamyl-acetát

   Porovnání chemického složení éterických olejů

   Izolace a identifikace netěkavých látek

   Biogenese těkavých látek skořice

   Biologické aktivity (antioxidační, antidiabetická, antimikrobiální).

   Závěr


Critical Rev. In Food Sci. And Nutr., 51, 2011, č. 3, s. 547-562

Objednávka kopie článku