Bezpečnost potravin

Slow Food podporuje kvalitní regionální výrobky

Vydáno: 17. 3. 2010
Autor:

Slow Food ČR podporuje činnost a kvalitu malých a středních výrobců, propaguje kvalitní potraviny a restaurace.

Kromě základních tematických bodů programu určených mezinárodní organizací Slow Food si každá národní organizace volí vlastní činnost a své cíle.

Činnost a cíle Slow Food ČR:
a) Vytipovat síť národních restaurací, které vaří kvalitně bez chemických přídavků, využívají české suroviny a zviditelňují své dodavatele. Ty budou pak doporučeny Slow Food ČR, propagovány v médiích a na stránkách www.slowfood.cz a sestaveny do sborníku nebo letáku kvalitních doporučených restaurací.
b) Pokračovat v rámci veletrhu HORECA s dalším ročníkem soutěže o ocenění potravin Slow Food.
c) Pravidelně v Praze představovat gastronomii regionů a zároveň propagovat region jako takový. První akcí již byla prezentace regionu Vysočina.
d) Prezentace výrobců s ochutnávkou a prodejem jejich výrobků a osvětové přednášky ve spolupráci s českými centry v zahraničí, na folklorních festivalech a samostatných akcích v regionech celé ČR. Spolupráce s Folklorním sdružením ČR, Asociací měst a obcí a zahraničními Slow Food sdruženími na organizaci společných akcí v tuzemsku i v zahraničí.
e) Osvětová činnost
– pro děti a studenty začínající soutěží „Recept na jídlo, které mám doma nejradši“
– pro seniory
– vzdělávací akce pro veřejnost – v souvislosti s regionálními prezentacemi výrobců; spolupráce s Ministerstvem školství, regiony a specializovanými médii
f) Pořádání akcí v síti vybraných restaurací, zaměřených na poctivou kuchyni s využitím místních a sezónních surovin.
g) Účast na zahraničních veletrzích formou národních expozic, zatím Stuttgart, Drážďany a další. V roce 2010 aktivní účast na největším celosvětovém setkání Slow Food Terra Madre společně s veletrhem malých výrobců Salone del Gusto v italském Turíně.
h) Aktivní podpora malovýrobců účastí na známých domácích akcích: Země živitelka, Pardubický mls a Znojemský hrozen.
i) Aktivní lobování za obnovu regionálních tržnic jako centra prodeje a pro zlepšení sociálních vztahů zákazníka s prodejcem a zlepšení informovanosti spotřebitele o původu a kvalitě nabízeného zboží.
j) Výměna zkušeností se zahraničními convivii.

Všechny výše zmíněné aktivity mají přispět k udržení činnosti a kvality malých a středních výrobců, k obeznámení spotřebitele s kvalitními potravinami regionálního původu a k provozu místních jakostních pohostinských zařízení.

www.slowfood.cz
www.slowfood.com

Potravinářská Revue 7, 2010, č. 1, s. 68-69