Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Školicí program EU v oblasti zoonóz do kategorie

Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv > Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv
Akce zahraniční > Akce - Archiv> Akce zahraniční> Akce - Archiv

Školicí program EU v oblasti zoonóz

Vydáno: 11.6.2009
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
V období 2009–2010 se uskuteční 5 workshopů k problematice mikrobiologických kritérií a nemocí z potravin.
První workshop organizovaný v rámci programu “Better Training for Safer Food” (BTSF; Lepší průpravou k bezpečnějším potravinám) k problematice mikrobiologických kritérií a výskytu zoonóz (infekcí přenosných ze zvířat na člověka) se uskuteční v Berlíně ve dnech 22.–26. června 2009. Akce se zúčastní asi 40 zástupců národních kompetentních autorit z EU a kandidátských zemí.
 
V EU byla přijata legislativa, která má zlepšit monitorování zoonotických faktorů (agents) a zajistit, že se výskyt nemocí z potravin bude správně vyšetřovat. Mikrobiologická kritéria byla stanovena pro organismy ve specifických potravinách a autority na národní úrovni ověřují shodu s těmito kritérii.
Školení by mělo zlepšit povědomí účastníků o příslušné legislativě EU, jejich schopnost verifikovat shodu s mikrobiologickými kritérii a vyšetřovat výskyt nemocí z potravin. Přispěje také k harmonizaci postupů členských států v této oblasti.
Workshop, jehož součástí budou prezentace, diskuse a případové studie, se zaměří na příslušnou legislativu EU, implementaci a verifikaci mikrobiologických a hygienických kritérií pro zajištění bezpečnosti potravin. V oblasti nákaz z potravin se zaměří na vyšetřování jejich výskytu, systém monitorování, hlášení a komunikace a na využití údajů pro posuzování rizika.
Workshop v červnu 2009 je první z pěti workshopů, které se uskuteční v letech 2009–2010 k problematice mikrobiologických kritérií a vyšetřování výskytu nákaz z potravin. Program BTSF zahrnuje také školení o regulaci a vymýcení salmonely. Pro tuto oblast se uskuteční rovněž pět workshopů. V každém modulu se budou čtyři workshopy konat v Berlíně a jeden v Lyonu.
 
Zdroj: Evropská komise
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021