Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Školicí program EU v oblasti živočišných krmiv do kategorie

Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv > Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv
Krmiva > Živočišná výroba - Archiv> Krmiva> Živočišná výroba - Archiv
Akce zahraniční > Akce - Archiv> Akce zahraniční> Akce - Archiv

Školicí program EU v oblasti živočišných krmiv

Vydáno: 11.6.2009
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
V období 2009–2010 se uskuteční 10 workshopů (Brusel, Varšava, Madrid). První workshop: Brusel, květen 2009.
Vůbec první workshop organizovaný v rámci programu “Better Training for Safer Food” (BTSF; Lepší průpravou k bezpečnějším potravinám) zaměřený na legislativu související s živočišnými krmivy, se uskutečnil ve dnech 4.–8. května 2009 v Bruselu. Asi 30 účastníků z EU a kandidátských zemí bylo proškolováno pěti lektory-specialisty ze tří členských zemí EU. Účastníci školení pocházeli zejména z národních institucí odpovědných za verifikaci shody s legislativou EU v oblasti krmiv. Cílem školení je rozšiřovat znalosti a zkušenosti tak, aby ti, kteří školením prošli, mohli lépe dohlížet na plnění požadavků EU.
Každým rokem se na farmách v EU zkrmí asi 230 milionů tun krmiv. Výroba krmiv je tak důležitým sektorem zemědělské činnosti. V EU byla proto vypracována opatření k zajišťování bezpečnosti krmiv na všech stupních výroby.
V rámci školení se budou probírat nejrůznější problematiky související s krmivy (krmiva jako předmět podnikání, registrace krmiv, jejich schvalování, kontrola dozorovými orgány, principy HACCP, kontaminanty, obchodování, značení, aditiva, kontrola dovozu, GM krmiva, bioproteiny, výživové doplňky, krmiva k léčebným účelům, zakázané látky). Budou prezentovány případové studie zaměřené na HACCP, aditiva do krmiv, značení, transport, požadavky na výrobce krmiv obsahujících živočišné bílkoviny a krmiv pro přežvýkavce.
Kurz bude spojen s návštěvou BIP (Border Inspection Post) v Antverpách a výrobního závodu. Účastníci se tak budou moci v praxi seznámit s implementací legislativy EU pro krmiva.
 
Květnový workshop v Bruselu byl prvním ze série deseti workshopů, které se v rámci programu EU zaměřeného na krmiva uskuteční v období 2009–2010 a to v Bruselu, Varšavě a Madridu (viz tabulka)
 
Termíny workshopů organizovaných Evropskou komisí v oblasti živočišných krmiv
 
Brusel
Varšava
Madrid
4.–8.5.2009
7.–11.9.2009
19.–23.10.2009
28.9.–2.10.2009
17.–21.5.2010
30.11.–4.12.2009
15.–19.3.2010
21.–25.6.2010
25.–29.1.2010
6.–10.9.2010
 
 
 
Zdroj: Evropská komise
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021