Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Školení BTSF v roce 2016 do kategorie

Školení BTSF > Školení BTSF

Školení BTSF v roce 2016

Vydáno: 1.2.2016
Tisk článku
Autor: Ing. Ivana Lepešková
Seznam a termíny školení BTSF

V roce 2016 se konají tato školení:

druhá fáze školení - kontrakt dodavatele školení na další 2 roky - červeně
pokračující programy - stejní dodavatelé školení - zeleně
nové programy - noví dodavatelé školení modře

T - termíny

1.    Kontrola zdraví rostlin T
2.    Udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin - pestididy T 
3.    HACCP  T
4.    Hygiena potravin v prvovýrobě  T
5.    Kontingenční plány (pro mimořádné situace)  T 
6.    Zdraví zvířat (včely, ZOO)
7.    Potravinářská aditiva T
8.    Pravidla zdraví zvířat - AW  T
9.    Krmivové právo, kurz 1-právní předpisy, kurz 2-hygienická pravidla, T
10.  Veterinární kontroly na hranicích - BIPs T
11.  Vedlejší živočišné produkty - ABP  T
12.  Kontroly dovozu krmiv a potravin neživočišného původu - FNAO T
13.  Mikrobiologická kritéria  T
14.  TRACES T
15.  Systém auditu a vnitřní audit T
16.  Ekologické zemědělství T 
17.  Označování potravin T
18.  Vyšetření propuknutí alimentárních chorob T
19.  Kontrola kontaminace potravin a krmiv  T
20.  Kontrola pohybu zvířat v zájmovém chovu - nekoná se
21.  Podpora přehledu zpráv Potravinového a veterinárního úřadu (FVO Grange T-aqua,
22.  TSE T
23.  Identifikace, registrace a sledovatelnost zvířat T
24.  Hygiena potravin a flexibilita T
25.  Nové vyšetřovací techniky k detekci falšování potravin T 
26.  Kontrola spermat, vajíček a embryí T
27.  Zesílená podpora práva EU - workshopy T(CC), T(Xylella), T(NERS), T (PDS)T
28.  Kontroly mechanizace na ochranu rostlin (postřiky) T 
29.  Zoonózy/antimikrobiální odolnost T
30.  Procesy recyklace plastů  T
31.  Potraviny s chráněným označením T
32.  Rostlinolékařské průzkumy T

Školení BTSF jsou určena pouze pro zaměstnance kontrolní sféry a zaměstnance MZe a MZ, kteří zajišťují a provádějí úřední kontroly na základě nařízení EP a Rady (ES) č. 882/2004.

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021