Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Školení BTSF – Kvalitnější školení pro bezpečnější potraviny do kategorie

Pracovní skupina BTSF > Pracovní skupina BTSF
Školení BTSF > Školení BTSF

Školení BTSF – Kvalitnější školení pro bezpečnější potraviny

Vydáno: 29.11.2013
Tisk článku
Autor: Ing. Ivana Lepešková
Školení na úrovni Společenství

Školení BTSF – Kvalitnější školení pro bezpečnější potraviny


1. Školicí strategie EK


Školicí strategie EK je vysvětlena v dokumentu „Kvalitnější školení pro bezpečnější potraviny“ COM(2006) 519 final a ve strategickém dokumentu BTSF z července 2009.


2. Zdroj školení


Článek č. 51 nařízení EP a Rady (ES) č. 882/2004, který poskytuje právní nástroj pro organizování školení na úrovni Společenství jako doplněk školení organizovaného na vnitrostátní úrovni.


3. Cíl školení


Cílová skupina: zaměstnanci orgánů členských států, kteří provádějící úřední kontroly potravin a krmiv, zdraví a pohody zvířat a zdraví rostlin.
Cíl školení: realizace kontrol jednotnějším, objektivnějším a přiměřenějším způsobem ve všech členských státech.
Organizátor: EK prostřednictvím DG SANCO(GŘ pro ochranu zdraví a  spotřebitele).  

4. Tok informací ohledně národních školicích aktivit BTSF

Dne 31. 3. 2006 přišla žádost z DG SANCO o stanovení národního kontaktního bodu v ČR (NCP) pro koordinaci a distribuci všech informací z EK (prostřednictvím DG SANCO) týkající se školicích aktivit BTSF směrem k relevantním úřadům v daném ČS.
V dubnu 2006 byl národním kontaktním bodem za ČR jmenován zaměstnanec odboru bezpečnosti potravin MZe, který předává nabízená školení BTSF kontaktním bodům dozorových orgánů a MZ, kteří jsou odpovědni za vzdělávání ve svých organizacích a kteří informace o školeních předávají dále na kraje. Zpět zasílají přihlášky vybraných kandidátů školení, které jsou přes NCP zasílány příslušným dodavatelů školení.


5. Realizace školení


Školení, které od r. 2006 organizuje EK prostřednictvím DG SANCO - Generální ředitelství pro zdraví spotřebitele je určeno pro inspektory provádějící úřední kontroly potravin a krmiv, zdraví a pohody zvířat a zdraví rostlin, a to jak z členských států, tak z třetích a rozvojových zemí pro lepší poznání potravinových norem a dovozních postupů v EU a při uvádění zboží na trh. Od r. 2009 spolupracovalo DG SANCO s Výkonnou agenturou pro zdraví a spotřebitele (EAHC), která řídila do roku 2013 programy školení BTSF. Od 1. ledna r. 2014 byla pověřena řízením programu BTSF Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví a potraviny (CHAFEA), přičemž DG SANCO si ponechává svou vedoucí roli v oblasti politiky a technické odbornosti.


5. Garant školení za ČR

Za oblast školení na úrovni Společenství je za ČR zodpovědný odbor bezpečnosti potravin MZe.
Počet proškolených účastníků z ČR: r. 2006 – 20, r. 2007 - 36, r. 2008 - 41, r. 2009 – 43, r. 2010 – 73, r. 2011 – 96, r. 2012 – 112, r. 2013 - 136, r. 2014 - 168 a r. 2015 - 169.

6. Hodnocení účasti ČR na školeních BTSF – kontrolní Mise


Kontrolní Mise zjišťuje a hodnotí účast ČR na školeních BTSF s ohledem na šíření vědomostí, harmonizaci kontrol a vynaložené prostředky EK.

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021