Bezpečnost potravin

Situace s ASP v Rusku se vyostřuje

Vydáno: 31. 8. 2010
Autor:

Africký mor prasat představuje pro ruské chovatele prasat velké nebezpečí.

Na jihu Ruska se stále nedaří dostat pod kontrolu africký mor prasat (ASP). Díky husté tranzitní dopravě a zvyku řidičů grilovat si na dálničních odpočívadlech vepřové maso existuje nebezpečí rozšíření tohoto onemocnění, protože zbytky jídel se často stávají potravou divokých prasat. Virus tak může být rychle přenesen na větší vzdálenost. Proto ruská ministryně zemědělství Jelena Skrynnikovová vyzvala chovatele prasat k neodkladnému přijetí co nejpřísnějších opatření v boji proti africkému moru prasat. V posledním období došlo k významnému zhoršení nákazové situace. Příznaky afrického moru prasat jsou podobné jako u klasického moru prasat. Akutně nemocná prasata mají zrychlený dech a  vysokou teplotou (40 až 42oC). Až 90 % z nich hyne. Chronická forma onemocnění bývá často zaměňována s červenkou. Nemocná zvířata zaostávají, trpí poruchami pohybového aparátu a množí se porody selat s oslabenou životaschopností.
 
Protože se již tak výrazně napjatá situace v průběhu července a srpna dále vyostřila, uspořádala ministryně speciální videokonferenci pro zástupce postižených oblastí. Poprvé byl virus tohoto závažného infekčního onemocnění prasat detekován ve velkém chovu prasat na jihu Ruské federace – v Rostovské oblasti. Nejohroženějšími regiony jsou severní a jižní Kavkaz, ve čtyřech správních oblastech existuje zvýšené riziko zavlečení a dalšího šíření nákazy, uvádí se v prohlášení agrární tiskové agentury.
 
Russland: Schweinepest-Situation hat sich verschärft
[2010-08-27], www.landwirt.com
Gefahr durch ASP?
Top Agrar, 2010, č. 8, s. S 3