Bezpečnost potravin

Seznam přeložených předpisů ES v gesci MZ ČR v časovém sledu (do r. 2002 včetně)

Vydáno: 2. 11. 2003
Autor:

V gesci Ministerstva zdravotnictví jsou (k 1. 10. 2003) v systému ISAP z hlediska potravin a příbuzných oborů k dispozici především překlady předpisů týkající se kosmetických prostředků a reziduí pesticidů.

Příloha:Seznam přeložených předpisů  [doc ; 53248 bytů]

Uvedené překlady najdete na stránkách ISAP (Informační systém pro aproximaci práva, Úřad vlády): http://isap.vlada.cz/