Bezpečnost potravin

ServSafe – on-line školení pro manažery stravovacích služeb

Vydáno: 19. 5. 2004
Autor:

E-learningový program pro získání certifikátu manažera stravovacích služeb provozuje americká Národní asociace pro zařízení společného stravování (National Restaurant Association Educational Foundation)

Školení v oblasti bezpečnosti potravin by se měl zúčastnit každý zaměstnanec a především vedoucí pracovník provozoven společného stravování. Absolvováním kurzu či získáním certifikátu však vlastní zaškolení nekončí – je třeba získané poznatky a dovednosti každý den používat v praxi a vytvořit si takové návyky, které následně zaručí, že příslušná provozovna nebude pro své zákazníky riziková z hlediska zdravotní nezávadnosti podávaných pokrmů. Je zcela nezbytné, aby každý zaměstnanec denně dodržoval zásady vyplývající z požadavků na zajištění bezpečnosti potravin.
Vzdělávací nadace při Národní asociaci pro zařízení společného stravování (National Restaurant Association Educational Foundation) dlouhodobě provozuje vzdělávací program ServSafe, který má zajistit, aby snaha o zajištění bezpečnosti potravin v restauracích mohla být považována za nezbytnou „složku“ každého podávaného pokrmu. Program na získání certifikátu ServSafe Manager Certification zahrnuje různé druhy školení, vzdělávací akce pro školitele, zpracování školících materiálů a také on-line vzdělávací kurz.
Časová náročnost na zvládnutí e-learningového programu je přibližně 6-10 h, jednotlivé lekce obsahují také krátké instruktážní videopořady a praktická cvičení, která shrnují problematiku zvolených probíraných tématických celků. Prostřednictvím virtuální simulace jednotlivých operací při přípravě pokrmů lze identifikovat pochybení  na základě získaných poznatků. Účastníci on-line kurzu, u kterých  závěrečný test odhalil nedostatky ve znalostech, si mohou látku opět zopakovat.
E-learningový kurz je rozčleněn do následujících sekcí:

 1. Základy bezpečnosti potravin
  • Proč je bezpečnost potravin důležitá
  • Zajištění bezpečnosti potravin
  • Rizika z hlediska bezpečnosti potravin
 2. Základy systému zajištění bezpečnosti potravin
  • Osobní hygiena
  • Čas a teplota
  • Zavedení HACCP systému
 3. Tok potravin při technologických operacích
  • Příjem
  • Kontrola
  • Skladování
  • Manipulace
  • Chlazení
  • Ohřívání
  • Podávání hotových pokrmů
 4. Typy provozoven veřejného stravování
  • Rychlé občerstvení
  • S obsluhou a závodní stravování
  • Samoobslužné provozovny
  • Prodej „přes ulici“
  • Carteringové služby
  • Mobilní a dočasné provozovny
  • Prodejní automaty
 5. Objekty a zařízení
  • Objekty
  • Zařízení
  • Čištění a sanitace
  • Boj proti škůdcům
 6. Management bezpečnosti potravin
  • Předpisy
  • Kontroly
  • Školení

Bližší informace o programu a o on-line kurzu včetně demo verze zdarma jsou přístupné zde.