Bezpečnost potravin

Seminář Pěstování energetických plodin dne 29. 9. 2004

Vydáno: 21. 8. 2004
Autor:

Účelem semináře je výměna poznatků a zkušeností s realizací projektů v oboru obnovitelných zdrojů energie a jejich financování z operačních programů České republiky a strukturálních fondů Evropské unie. Zhodnocení současných směrů energetického využití rostlinné biomasy z místní zemědělské a lesní produkce zaměřených na rozvoj venkova a možnosti podnikání.

Program a přihláška : konference_zari_2004.doc [doc ; 476160 bytů]