Bezpečnost potravin

Seminář o údržnosti masa, masných výrobků a lahůdek

Vydáno: 15. 6. 2004
Autor:

Redakce časopisu MASO ve spolupráci s Českým svazem zpracovatelů masa a Asociasí výrobců lahůdek pořádá 6. ročník mezinárodního odborného semináře o údržnosti masa, masných výrobků a lahůdek. Akce se bude konat 7. - 8. 9. 2004 v hotelu Skalský dvůr u Nového Města na Moravě.

Hlavními tématy semináře jsou:

 • Convenience hotová jídla
  • polotovary a předchystané pokrmy technologie
  • receptury, strojní vybavení      
  • perspektivy této výroby v EU a v České a Slovenské republice
  • moderní stroje a zařízení z vybraných oblastí masné výroby a výroby lahůdek
 • Jakost a bezpečnost lahůdkářských výrobků
  • standardizace lahůdkářských výrobků
  • zkušenosti s uplatňováním evropské legislativy
  • otázky bezpečnosti lahůdkářských výrobků
  • účast na soutěžích
  • odborné školství

V rámci semináře se uskuteční přehlídka nabídky výrobků a technologií vybraných výrobních a dodavatelských firem a v prostorách hotelu prezentace některých technologických zařízení a jejich funkcí.

Kontakty:
organizace semináře : paní Jana Pejskarová, E-mail jana.pejskarova@con-praha.cz
program přednášek: MVDr. Petr Gayer, CSc., E-mail gayer@volny.cz