Bezpečnost potravin

Seminář nejen pro pracovníky knihoven

Vydáno: 14. 11. 2006
Autor:

Informování o evropské integraci

Společnost Raven Consulting a.s. a regionální Eurocentra Vás srdečně zvou na tematický seminář Informování pracovníků veřejných knihoven o evropské integraci, který je určen pracovníkům veřejných knihoven a je zaměřen na základní informování v oblasti Evropské unie, seznámení se vznikem EU, evropskými institucemi a politikami, členskými státy EU a vlivem dopadů vstupu ČR do Evropské unie.
V rámci celodenního semináře Vám budou poskytnuty praktické informace s přiblížením evropské problematiky, které bude možno dále využít pro účely informování v informačních místech veřejných knihoven ČR.
Účast na semináři je bezplatná a může se jí zúčastnit i veřejnost, která má o danou problematiku zájem.

Termíny a místa konání v jednotlivých regionech:
Brno (21.11.2006)
Místo konání: Eurocentrum Brno, Přednáškový sál knihovny Jiřího Mahena, Kobližná 4, 602 00 Brno
Olomouc (24.11.2006)
Místo konání: Katedra Politologie a evropských studií, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Křížkovského 12 (naproti Univerzitní knihovny – Zbrojnice) 771 80 Olomouc
Praha (Středočeský kraj)(28.11.2006)
Místo konání: Eurocentrum Praha (Evropský dům), Jungmannova 24, 110 00 Praha 1
Ostrava (1.12.2006)
Místo konání: Eurocentrum Ostrava (budova Knihovny města Ostravy), 28. října 2, 708 00 Ostrava
Zlín (5.12.2006)
Místo konání: Krajská knihovna Františka Bartoše, tř. Tomáše Bati 204, Zlín
Jablonec nad Nisou (7.12.2006)
Místo konání: Eurocentrum Jablonec nad Nisou, Jiráskova 7, 466 01 Jablonec nad Nisou
Plzeň (12.12.2006)
Místo konání: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Smetanovy sady 2, Plzeň
Ústí nad Labem (14.12.2006)
Místo konání: Krajský úřad Ústeckého kraje, sál č. 659, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Karlovy Vary (15.12.2006)
Místo konání: Eurocentrum Karlovy Vary (budova Krajské knihovny Karlovy Vary), Závodní 378/84, 360 06
Praha (19.12.2006)
Místo konání: Eurocentrum Praha (Evropský dům), Jungmannova 24, 110 00 Praha 1
Hradec Králové (9.1.2007)
Místo konání: Eurocentrum Hradec Králové, budova Krajského úřadu, Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové
Pardubice (16.1.2007)
Místo konání: Eurocentrum Pardubice, Pardubice region Tourism, Nám. Republiky 1, 530 02 Pardubice
České Budějovice (18.1.2007)
Místo konání: Krajský úřad Jihočeského kraje (hlavní budova), sál č. 3076, U zimního stadionu 2, České Budějovice
Jihlava (23.1.2007)
Místo konání: Krajský úřad kraje Vysočina , Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Registrace účastníků a bližší informace na mikulicova@raven.cz, kontaktní telefon: +420 542 212 114 nebo na www.euroskop.cz (sekce Kalendář akcí)