Bezpečnost potravin

Seminář „Monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích“

Vydáno: 8. 7. 2004
Autor:

    V zasedací místnosti Ministerstva zemědělství se uskutečnil seminář na téma „Monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích“. Pořadatelem setkání bylo MZe, odbor bezpečnosti potravin a environmentálních rizik a Vysoká škola chemicko technologická v Praze. Hlavním hostem semináře byl prof. John Gilbert, člen komise pro kontaminující látky v potravním řetězci při EFSA a ředitel výzkumu Central Science Laboratory z Velké Británie, […]

 

 

V zasedací místnosti Ministerstva zemědělství se uskutečnil seminář na téma „Monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích“. Pořadatelem setkání bylo MZe, odbor bezpečnosti potravin a environmentálních rizik a Vysoká škola chemicko technologická v Praze. Hlavním hostem semináře byl prof. John Gilbert, člen komise pro kontaminující látky v potravním řetězci při EFSA a ředitel výzkumu Central Science Laboratory z Velké Británie, který v úvodu představil britskou Food Standard Agency a krátce pohovořil o problematice reziduí cizorodých látek. Na jeho přednášky navázali dalšími prezentacemi zástupci výzkumných ústavů a dozorových orgánů MZe, které se dlouhodobě podílejí na sledování cizorodých látek v potravních řetězcích v ČR.

Z přednášek, které na semináři zazněly, bude vydán v elektronické i písemné formě sborník, dostupný na MZe a VŠCHT.