Bezpečnost potravin

Seminář CIAA k bezpečnosti potravin pro zástupce z kandidátských zemí EU

Vydáno: 13. 10. 2003
Autor:

Okolo 30 odborníků z kandidátských středoevropských a východoevropských zemí se zúčastnilo semináře o bezpečnosti potravin pořádaného Konfederací potravinářského a nápojového průmyslu EU (CIAA), který proběhl v Bruselu ve dnech od 6. do 11. října. Cílem akce bylo přispět k účinné implementaci standardů bezpečnosti potravin EU a zvýšit v těchto zemích povědomí o požadavcích E

Reprezentanti národních průmyslových federací, vládních institucí a firem z osmi přistupujících zemí (Litva, Maďarsko, Polsko, Lotyšsko, Slovensko, Česká republika, Slovinsko a Estonsko) a z Rumunska a Bulharska (vstup do EU v roce 2007) se setkali se zástupci potravinářských institucí a firem z členských zemí EU.
Seminář, který se zaměřil na tři hlavní potravinářské sektory – masný a mlékárenský průmysl a výrobu ovocných šťáv, byl organizovaný Konfederací potravinářského a nápojového průmyslu EU (CIAA) v kontextu projektu Business Support Programme (BSP) za finanční podpory z programu Phare.
Některé z četných aspektů problematiky bezpečnosti potravin diskutovaných na semináři a workshopech: samokontrolní systémy a metodologie k zabezpečení bezpečnosti potravin, implementace HACCP, dobrá výrobní praxe, certifikační audity a krizový management.
Cílem CIAA je prostřednictvím projektu BSP poskytnout firmám z kandidátských zemí praktické informace, školení a přímou technickou podporu při aplikaci legislativy a implementaci metodologií k zajištění bezpečnosti potravin.
Od 1. května 2004 všechny potravinářské výrobky prodávané na území rozšířené EU a exportované do třetích zemí budou muset vyhovovat požadavkům legislativy EU. K akcím, které ještě proběhnou v EU nebo na území kandidátských zemí, budou patřit školení školitelů pro dobrovolné samokontrolní systémy a podpora implementace systémů dobré výrobní praxe prostřednictvím návštěv výrobních zařízení.
CIAA je reprezentantem potravinářského a nápojového průmyslu EU, největšího průmyslového sektoru v Evropě, jehož roční výroba dosahuje hodnoty 600 miliard EUR, který zaměstnává na 3 miliony lidí ve 26 tisících firmách, z nichž většina patří do kategorie střední velikosti.
www.foodqualitynews.com