Bezpečnost potravin

Schválení výjimečného použití určitých látek v SRN

Vydáno: 16. 11. 2003
Autor:

Spolkový úřad pro ochranu spotřebitele a pro bezpečnost potravin schválil přídavek kyslíku do balené vody, použití peroxidu k výrobě pšeničné a ovesné vlákniny, použití vlákniny z pšeničné slámy při balení krájených sýrů a dovoz sladidla obsahujícího sukralózu (trichlogalaktosucrose).

Podle § 37 německého zákona o potravinách (LMBG) schválil Spolkový úřad pro ochranu spotřebitele a pro bezpečnost potravin (BVL) na žádost německých firem Fruchtquelle Getränkeindustrie a WeserGold Getränkeindustrie obohacení balené pitné vody kyslíkem, který musí splňovat příslušné požadavky na čistotu, a musí být použity etikety tak, jak byly ke schvalování předloženy. Povolení platí tři roky (do 29. ledna 2006). /GMBl. 54 Nr. 19, s. 403, 2003/
Firmě Rettenmainer & Söhne bylo uděleno povolení vyrábět a uvádět od oběhu pšeničnou a ovesnou vlákninu, při jejíž výrobě byl použit peroxid vodíku. Etikety na výrobku musí odpovídat etiketám předloženým ke schválení. Povolení platí tři roky (do 11. ledna 2006). /GMBl. 54 Nr. 25, s. 531, 2003/
Firmě Goldsteid Käsereien Bayerwald bylo uděleno povolení používat při balení strouhaného a krájeného tvrdého, polotvrdého i měkkého sýra vlákninu z pšeničné slámy za účelem zabránění slepování. Povolení platí dva roky (do 29. ledna 2005). /GMBl. 54 Nr. 25, s. 531, 2003/
Ve všech případech musí být na výrobcích použity etikety a splněny parametry výrobku a postupu tak, jak byly předloženy ke schválení a musí být splněny stanovené požadavky týkající se průběžné kontroly. V případě nesouladu může být povolení odebráno ještě před stanoveným termínem.
Rovněž bylo prodlouženo o dva roky povolení firmě Hansa Melasse Handelsgesellschaft mbH k dovozu stolního a posypového sladidla sukralózy (trichlogalaktosucrose) z USA, a sice do 8. května 2005.
Z. Lebensm. Untersuch. u. Forsch., 217, 2003, č. 1, s. L3–L4