Bezpečnost potravin

Sanitační řád – nedílná součást produkce zdravotně nezávadných potravin

Vydáno: 5. 2. 2005
Autor:

Odborníci z Fakulty veterinární hygieny a ekologie VFU Brno studovali funkčnost sanitačního řádu na jatkách s velkou kapacitou, kde se porážejí prasata i skot v časově odděleném úseku.

Sanitace a dodržování zásad správné hygienické praxe patří mezi základní požadavky výroby zdravotně nezávadných potravin. Sanitace obvykle zahrnuje úklid a čištění, dezinfekci, dezinsekci a deratizaci.
Sanitačním řádem se stanovují konkrétní postupy při zabezpečování hygieny a sanitace v jednotlivých částech provozu s vymezením odpovědnosti za jejich řádné provádění. Sanitační řád musí obsahovat:

 • konkretizaci druhu, způsobu frekvence a rozsahu sanitačních prací v jednotlivých částech provozu
 • použitou sanitační techniku
 • použitý sanitační prostředek (druh, koncentrace, teplota, expozice)
 • pokyny pro oplach
 • způsob kontroly účinnosti sanitačního procesu (včetně dokumentace)

Dezinfekce je soubor fyzikálněchemických nebo kombinovaných postupů, které vedou ke zneškodnění mikroorganizmů. Zahrnuje následující kroky:

 • před vlastní dezinfekcí musí být nejdříve provedena řádná mechanická očista (včetně demontáže strojů)
 • dezinfekční prostředek musí být správně naředěn (podle návodu výrobce), při ředění je vhodné používat ochranné pomůcky
 • nutno zvolit správnou teplotu dezinfekčního roztoku
 • nutno dodržet expoziční doby dezinfekčního prostředku
 • je nezbytné dodržovat střídání dezinfekčních prostředků
 • výběr dezinfekčního prostředku musí být proveden podle charakteru čištěné plochy a nečistot
 • po ukončení působení dezinfekčního prostředku je nezbytné provést důkladný oplach pitnou vodou.

Výsledky studie upozorňují na nutnost správného sestavení sanitačního řádu tak, aby byl v praxi funkční. Odbornice z Fakulty veterinární hygieny a ekologie VFU Brno apelují na kolegy z praxe, aby zajistili důslednou kontrolu osobní a provozní hygieny, včetně kontroly záznamů u výrobců, kteří si mají sami provádět vlastní kontrolu hygienických podmínek výroby.
Podrobnosti o studii jsou publikovány ve sborníku z konference o hygieně a technologii potravin, jejíž 33. ročník pod názvem Lenfeldovy a Höklovy dny organizoval dne 15. 10. 2003  Ústav hygieny a technologie masa při Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně. Sborník loňského ročníku a sborníky předloňského a letošního ročníku získala Zemědělská a potravinářská knihovna díky laskavosti Prof. MVDr. Ivy Steinhauserové, CSc. z Ústavu hygieny a technologie masa VFU Brno.
Sborník je  přístupný čtenářům knihovny pod signaturou D 88063/33
(Pomůcka pro vyhledávání – Přístup do souborného katalogu ZPK přes www.knihovna.uzpi.cz – odkaz on-line katalog – do okna pro vyhledávání napsat signaturu ve tvaru D 88063/33 – spustit vyhledávání tlačítkem „hledej“)

(mch)